Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - luty 2022

01 lut 2022
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na luty 2022:

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

W skali świata jedna siostra zakonna przypada na 2133 katolików. Dużo mniej jest innych kobiet konsekrowanych: jedna na prawie 65 tysięcy współwyznawców. Agencja misyjna Fides opublikowała kilka miesięcy temu dane za rok 2019. Wynika z nich, że sióstr zakonnych było łącznie ponad 630 tysięcy, a członkiń instytutów świeckich niecałe 21 tysięcy. Tendencja jest spadkowa: sióstr było o 11,5 tysiąca mniej niż rok wcześniej, a innych konsekrowanych – mniej o ponad 550.

Pytane co robią, siostry zakonne przeważnie odpowiadają, że ich główne zadanie to modlitwa i służba ludziom. Ta ostatnia przyjmuje formy bardzo różnorodne. Portal zakony-zenskie.pl podaje, że w roku 2019 w Polsce działało 105 różnych zgromadzeń zakonnych, skupiających około 17 tys. sióstr. Ponadto więcej niż 1950 polskich zakonnic pracowało na misjach. A w kraju? Zaangażowanie sióstr to szeroko rozumiana edukacja – od przedszkoli po szkoły średnie i wyższe, katecheza, duszpasterstwo zdrowia (praca np. w przychodniach, szpitalach, zakładach opiekuńczych). Siostry prowadziły ponad 30 okien życia, więcej niż 200 domów opieki dla dzieci i dorosłych; ponad 100 dzieł dla osób ubogich, bezdomnych (stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności). Codzienną troską zgromadzenia zakonne otaczały osoby starsze i chore. Około stu sióstr pomagało więźniom, szczególnie kobietom. Każda wspólnota, zgodnie z charyzmatem, ma swoje pole działania i pomocy potrzebującym, tak duchowej, jak i materialnej.

Oprócz zgromadzeń zakonnych istnieją instytuty świeckie. W Polsce takich żeńskich instytutów jest 33. Ich członkinie (ok. 1000 osób) składają śluby jak w zakonach, jednak żyją w świecie, pracując zawodowo i utrzymując się samodzielnie. O sobie mówią: Przemieniamy świat od wewnątrz. Jak? Żyjąc przeważnie w swoich domach i rodzinach oraz pracując zawodowo jako nauczycielki, lekarki, kobiety biznesu, wykładowcy wyższych uczelni. Bywa, że nikt z otoczenia nie wie o ich konsekracji. Dlaczego? Bo przemawiać ma sposób życia, a nie stojąca za nim instytucja.

W lutym, miesiącu, w którym obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego, papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za zakonnice i kobiety konsekrowane. To dobry sposób do okazania wdzięczności za ich misję i odwagę oraz konkretnego wsparcia, by twórczo stawiały czoło wyzwaniom naszych czasów.

 

Warto odwiedzić