Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - luty 2023

29 sty 2023
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na luty 2023:

Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Czy katolików może coś niepokoić, przyprawiać o wyrzuty sumienia i wywoływać wśród nich święte oburzenie? Papież Franciszek dziesięć lat temu odpowiedział twierdząco i wskazał nawet co: Jeżeli już, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. To słowa z adhortacji Evangelii gaudium. Franciszek apelował w niej o duszpasterskie nawrócenie w duchu misyjnego wyjścia do ludzi. Wskazał, że dotyczy to także parafii, które winny stanowić środowiska żywej komunii i nastawienia na misję. Tłumaczył, że zwyczaje, rozkład zajęć, język i struktury kościelne bardziej mają świat ewangelizować, niż dążyć do zachowania stanu rzeczy. Papieskie wskazanie podjęła w 2020 roku Kongregacja ds. Duchowieństwa, publikując Instrukcję O nawróceniu duszpasterskim wspólnoty parafialnej.

 

 

Dokument idzie za myślą Franciszka. Zauważa, że wraz ze światem zmienia się także rzeczywistość parafialna. Dotychczas wspólnotę parafialną określało jej terytorium. O ile w sensie kanonicznym nadal tak jest, to większa mobilność ludzi sprawia, że przybywa wiernych świadomie uczęszczających do innych kościołów z własnego wyboru. Niemało jest też ludzi, którzy z różnych racji rezygnują z regularnych praktyk. Parafie wezwane są do elastyczności w dostosowaniu swej posługi do potrzeb wiernych. Chodzi o odnowę struktur w duchu misyjnym, czyli troskę o to, by głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i dzieła miłosierdzia były dostępne dla ludzi w ich sytuacji. Parafia ma być miejscem przyjaznym, sprzyjającym byciu razem i rozwojowi trwałych relacji. Jedną z podpowiedzi jest styl sanktuariów otwartych na przybywających ludzi i jednających ich z Bogiem.

W niektórych częściach świata, jak Europa Zachodnia czy USA, reorganizacja struktur kościelnych na poziomie parafii prowadzona jest już od lat. Proces łączenia parafii bynajmniej nie idzie gładko i nie jest pozbawiony napięć. Ogólne wskazania mówią o parafii jako wspólnocie wspólnot, integrującej, ewangelizującej i okazującej wrażliwość na ubogich.

Papież Franciszek ma świadomość, że wezwanie do rewizji i odnowy parafii nie przyniosło jeszcze wystarczających owoców. Dlatego w lutym prosi nas o modlitwę za parafie, aby stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec potrzebujących.

 

Warto odwiedzić