Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2024

01 sty 2024
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja na styczeń 2024:

Módlmy się,  aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Często słychać, że w dzisiejszych czasach Kościół przeżywa kryzys. Takie spojrzenie nosi w sobie rys jakby światowego oczekiwania, że Kościół powinien kroczyć „od sukcesu do sukcesu”, tylko kto miałby osądzać, co jest „sukcesem” i co wzrostem Kościoła?!

Pan Jezus nie osiągnął żadnego światowego sukcesu, wprost przeciwnie, w oczach świata śmierć Wcielonego Boga była „zakończeniem problemu” związanego z obecnością Emmanuela, Boga z nami, pośród grzesznych stworzeń. A to właśnie pod krzyżem narodził się Kościół katolicki, i z krzyża Pana Jezusa wypływają wszystkie charyzmaty, które z otwartego Serca Zbawiciela rozkrzewia w uczniach Duch Święty, z którym jest zawsze Jego Oblubienica, Matka Boża, Matka Kościoła.

 

 

Tak więc charyzmaty we wspólnotach chrześcijańskich różnych obrządków mają jedno źródło: Serce Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który wraz z Ojcem posyła do Kościoła Ducha Świętego, by w każdym ochrzczonym i bierzmowanym uszczegóławiać charyzmat Miłości Boga ku umiłowanemu „do końca” Kościołowi. Tak więc wspólnoty kościelne powinny głęboko rozeznawać wszystkie poruszenia duchowe, które rodzą się w nich, aby być wiernymi Duchowi Chrystusa, jak Niepokalana Maryja.

Zapomnienie o krzyżu, o Duchu Świętym oczyszczającym osoby i całe wspólnoty ku temu, by miłować Paschę Jezusa, świadczyłoby niezbicie, że uczniowie zapomnieli o słowach Nauczyciela: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34). Bogactwo krzyża Pana Jezusa odzwierciedla bogactwo poszczególnych charyzmatów, które pomaga rozeznawać Duch Święty, a Jego darami są: mądrość, rozum, rada itd. - nie ma pośród nich naiwnego „sentymentalizmu” - wprost przeciwnie: Duch Święty daje nam moc miłości i dar trzeźwego, rozumnego myślenia we wszystkim (por. 2 Tm 1, 7). Charyzmat, który uciekałby od krzyża Jezusowego, od Ewangelii, od obiektywnej Miłości, byłby oczywistą iluzją.

Kościół katolicki jest mistycznym Ciałem Chrystusa. Módlmy się przeto, wraz z papieżem Franciszkiem, by charyzmaty, które Duch Święty daje swej Oblubienicy – Kościołowi, były rozeznawane szybko i dokładnie tak, jak to czyniła Najświętsza Maryja Panna.

 

Warto odwiedzić