Wielki Post

 

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo siódme

02 kwi 2015
Karl Rahner

Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego (Łk 23, 46)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo szóste

02 kwi 2015
Karl Rahner

Wykonało się (J 19, 30)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo czwarte

01 kwi 2015
Karl Rahner

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27, 46)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo trzecie

31 mar 2015
Karl Rahner

Niewiasto, oto syn Twój; synu, oto Matka Twoja (J 19, 26)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo drugie

31 mar 2015
Karl Rahner

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju (Łk 23, 43)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo pierwsze

31 mar 2015
Karl Rahner

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34)

Litania o Męce Pańskiej

29 mar 2015
Życie Duchowe, nr 74/2013

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Aresztowanie Jezusa

29 mar 2015
Jan Gać

Skąd u Jana Ewangelisty wzięła się wzmianka o obecności Rzymian podczas aresztowania Jezusa? To pytanie dręczy mnie zawsze, kiedy tylko wczytuję się w Janową wersję Pasji: Judasz otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią (J 18, 3).

Zakryty, by zajaśnieć

25 mar 2015
ks. Stanisław Groń SJ

I stało się, jak przepowiedział prorok (Iz 9, 6), /krzyż/ ten, najszlachetniejszy symbol Jego siły i władzy, ukazał się we wszystkich rzeczach. Przyjrzyjcie się całemu światu, czy mógłby zaistnieć bez krzyża! Jeśli statek nie ma żagla, nie może przepłynąć morza.

Strony