Wielki Post

 

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo czwarte

01 kwi 2015
Karl Rahner

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27, 46)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo trzecie

31 mar 2015
Karl Rahner

Niewiasto, oto syn Twój; synu, oto Matka Twoja (J 19, 26)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo drugie

31 mar 2015
Karl Rahner

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju (Łk 23, 43)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo pierwsze

31 mar 2015
Karl Rahner

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34)

Litania o Męce Pańskiej

29 mar 2015
Życie Duchowe, nr 74/2013

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Aresztowanie Jezusa

29 mar 2015
Jan Gać

Skąd u Jana Ewangelisty wzięła się wzmianka o obecności Rzymian podczas aresztowania Jezusa? To pytanie dręczy mnie zawsze, kiedy tylko wczytuję się w Janową wersję Pasji: Judasz otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią (J 18, 3).

Zakryty, by zajaśnieć

25 mar 2015
ks. Stanisław Groń SJ

I stało się, jak przepowiedział prorok (Iz 9, 6), /krzyż/ ten, najszlachetniejszy symbol Jego siły i władzy, ukazał się we wszystkich rzeczach. Przyjrzyjcie się całemu światu, czy mógłby zaistnieć bez krzyża! Jeśli statek nie ma żagla, nie może przepłynąć morza.

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2015 rok

17 lut 2015
Papież Franciszek

Lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie w obliczu globalizacji obojętności - pisze papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post. Dodaje, że Bóg nie jest obojętny na świat - kocha go do tego stopnia, że daje swojego Syna dla zbawienia każdego człowieka.

Adoracja Ukrzyżowanego

11 wrz 2013
Jadwiga Zięba

"Trwaj przed Panem, który wisi na krzyżu z przebitym Sercem. Wylał swą serdeczną krew, aby zdobyć serce twoje…" św. Edyta Stein

Święconka i śniadanie wielkanocne

26 mar 2013
ks. Stanisław Groń SJ

Wielka Sobota jest dniem nadziei i modlitewnego oczekiwania na Zmartwychwstanie spoczywającego w grobie Pana. W tym dniu, zwykle do południa, udajemy się do kościoła, aby poświęcić pokarmy przeznaczone na stół wielkanocny. Obrzędu błogosławienia pokarmów i napojów dokonuje kapłan albo diakon. Odmawia on modlitwy, błogosławi złożone pokarmy i kropi je święconą wodą, po czym pokarm ten staje się tzw. święconką.

Strony