Artykuły

 

Ignacy Loyola - nawrócenie - kulą w płot?

30 paź 2021
ks. Robert Więcek SJ

Święty Ojciec Ignacy rozpoczyna dyktowanie Opowieści pielgrzyma słowami: Aż do dwudziestego szóstego roku życia był człowiekiem oddanym marnościom tego świata. Hm… już wiele napisano i nawymyślano, co to oznaczać by miało w życiu Íñigo (takie imię nosił nasz Ojciec przed nawróceniem). Zmiana imienia na Ignacy jest wyrazem tego, co dokonało się w głębi jego serca. Nastąpił bowiem zwrot o 180 stopni, tzn.

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2021 r.

26 paź 2021
Papież Franciszek

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20)

Ignacy Loyola – człowiek dialogu

26 paź 2021
ks. Robert Więcek SJ

Świętego Ignacego możemy nazwać mistrzem dialogu. Daje nam pewną regułę, którą można zastosować do każdego wymiaru podejmowanych relacji i wydarzeń. Dotknął mnie ten tekst i prostotą, i aktualnością.

Święty Alfons Rodriguez - życzliwy furtian, jezuicki brat zakonny

20 paź 2021
ks. Stanisław Groń SJ

W małej apsydzie północnej nawy Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, w pobliżu transeptu, znajduje się ołtarz św. Alfonsa Rodrigueza (1531-1617), zamożnego kupca hiszpańskiego, który po śmierci żony Marii Juárez i trójki dzieci, mając już 40 lat, wstąpił do jezuitów i został bratem zakonnym. Zasłynął z niezwykle oddanej pracy jako długoletni furtian w kolegium jezuickim w portowym mieście Palma na wyspie Majorce.

Wolność zaprasza do służby

20 paź 2021
Papież Franciszek

Podczas środowej katechezy (20. X. 2021) papież Franciszek, komentując List do Galatów powiedział: „Wolność kierowana miłością jest jedyną, która wyzwala innych i nas samych, która umie słuchać bez narzucania, która umie kochać nie zmuszając, która buduje, a nie niszczy, która nie wykorzystuje innych dla własnej wygody i czyni im dobro, nie szukając własnej korzyści.” – mówił papież.

Kościół otwarty na narody i kultury

14 paź 2021
Papież Franciszek

Kontynuując cykl katechez w oparciu o List do Galatów, papież Franciszek (13 X 2021) stwierdził, że jesteśmy wolni, ponieważ zostaliśmy wyzwoleni przez łaskę i przez miłość, która staje się najwyższym oraz nowym prawem życia chrześcijańskiego.

Chrystus wyswobadza ku wolności

06 paź 2021
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej (6. X. 2021) kontynuował cykl katechez o Liście do Galatów. Przypomniał, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Powiedział, że: „Droga do prawdy i wolności jest procesem żmudnym i trwa przez całe życie. Jest to droga, w której jesteśmy prowadzeni i wspierani przez Miłość płynącą z krzyża”.

Zamysły Serca Bożego - refleksja na I piątek - 1 X 2021

28 wrz 2021
o. Robert Więcek SJ

Jezus powiedział: Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz! Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.

Ignacy Loyola – człowiek celu

26 wrz 2021
ks. Robert Więcek SJ

Dobrze wiemy, że jeśli coś nie ma celu, to jest bezcelowe. Dodać moglibyśmy: bez sensu, albowiem to cel wyznacza kierunek. Ku niemu zmierzamy. W jakiś sposób mierzymy do niego (względem niego) to, co myślimy, o czym decydujemy, jak się wypowiadamy i co czynimy; przynajmniej w założeniach pierwotnych.

Święty Alfons Maria di Liguori - Adwokat i nauczyciel wiary ludzi prostych

19 wrz 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pragnę przybliżyć postać założyciela zakonu Redemptorystów, którego główną troską jest, by na łaskę zbawienia otworzył swoje serce każdy człowiek, również niemający możliwości, by otrzymać gruntowne wykształcenie.

Strony