Artykuły

 

Wierzę w jednego Boga

21 cze 2012
ks. Jan Ożóg SJ

Nasze wyznanie wiary, które wypowiadamy po każdej Mszy świętej niedzielnej, rozpoczynamy od  słów Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego: Wierzę w jednego Boga. Nazwa tego Symbolu stąd pochodzi, że zrąb jego powstał na Soborze Nicejskim w roku 325. Ponieważ jednak Sobór ten ukierunkowany był przede wszystkim na wyjaśnienie odrzucanej przez arian prawdy wiary o odwiecznym bóstwie Jezusa Chrystusa, w ustalonym wtedy wyznaniu wiary niewiele miejsca poświęcono prawdzie o pochodzeniu Ducha Świętego.

Warszawa - jest taki kościół...

12 cze 2012
Tomasz Hardej

Jest taki kościół w stolicy, który wygląda, jakby przeniesiono go wprost z Rzymu. Jest taka świątynia, która – choć ogromna – nie przytłacza. Jest taka bazylika, w której miejsca nie zabraknie dla nikogo.

Zaproszeni do źródła

30 Maj 2012
Benedykt XVI

Wciąż aktualnym zadaniem chrześcijan pozostaje pogłębianie więzi z Sercem Jezusa, tak aby ożywiała się ich wiara w zbawczą miłość Boga i by mogli ją przyjmować coraz lepiej w swoim życiu.

Wyautowani

30 Maj 2012
Elżbieta Nowak

Musimy uświadomić sobie, że każdy z nas może zostać wyautowany…

Święty całego świata - św. Antoni z Padwy

30 Maj 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Radość ubóstwa

Ferdynand Bulonne urodził się w 1195 r. w Lizbonie. Po ukończeniu szkoły katedralnej wstąpił do nowicjatu augustianów. Solidne wykształcenie filozoficzne i teologiczne uzyskał w sławnym klasztorze Santa Cruz w Coimbrze. Przyjął święcenia kapłańskie jako 24-letni młodzieniec.

Wierzę w Boga

30 Maj 2012
ks. Jan Ożóg SJ

Sobór Laterański IV, który obradował w roku 1215, pozostawił nam takie zdanie: "Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny, Ojciec i Syn, i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, jedna substancja, czyli natura, całkowicie prosta"[1].

Św. Andrzej Bobola, męczennik za wiarę

16 Maj 2012
ks. Stanisław Groń SJ

W małej apsydzie północnej nawy świątyni znajduje się ołtarz dedykowany św. Andrzejowi Boboli (1591-1657), niestrudzonemu jezuickiemu apostołowi Pińszczyzny, który swą pracą zyskał przydomek duszochwata i poniósł okrutną śmierć męczeńską z rąk Kozaków w Janowie Poleskim.

Wierzę

01 Maj 2012
ks. Jan Ożóg SJ

Człowiek może się spotykać z Panem Bogiem w wierze nadprzyrodzonej. Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej Dei Verbum stwierdza lapidarnie, że "Bóg niewidzialny w nadmiarze swojej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć do niej"1.

Gidle

01 Maj 2012
Jan Gać

Jak ziarno wyjęta z ziemi, wina obmyta kroplami Gidelska Wieśniaczko, módl się za nami…

Gliwice - Matka Dobrej Drogi

01 Maj 2012
Lucjan Miozga

O cudownym obrazie Matki Boskiej Kochawińskiej i jego drodze z lasów nad Stryjem do gliwickiej parafii opowiada w swojej książce ks. Stanisław Kiełb SJ.

Strony