Papieskie intencje ogólne na rok 2013

27 gru 2012
Benedictus PP XVI
 

STYCZEŃ
Aby w tym «Roku Wiary» chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.

LUTY
Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

MARZEC
Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

KWIECIEŃ
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

MAJ
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

CZERWIEC
Aby przeważała  wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

LIPIEC
Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.

SIERPIEŃ
Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.

WRZESIEŃ
Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

PAŹDZIERNIK
Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.

LISTOPAD
Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

GRUDZIEŃ
Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.

 

Warto odwiedzić