Intencje AM

 

Papieskie intencje ogólne na rok 2003

03 gru 2002
Redakcja

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie, aby w tym szczególnym momencie dziejów z coraz większą gotowością przyjmowały wezwanie Pana, by być solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-14).

LUTY
Za każdego chrześcijanina, aby uświadamiając sobie niepokojącą sytuację narodów, które wciąż jeszcze cierpią głód i pragnienie, poczuwał się do coraz większej solidarności z braćmi.

Papieskie intencje misyjne na rok 2003

02 gru 2002
Redakcja

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie w Chinach, aby posłuszne Bożemu słowu, umacniały wzajemne więzi i coraz owocniej ze sobą współpracowały w dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

LUTY
Za Kościół w Malezji, Singapurze i Brunei, aby pozostając otwarty na dialog z wyznawcami innych religii, nie zaniedbywał powierzonej mu misji ewangelizacji.

Papieskie intencje ogólne na rok 2002

02 gru 2001
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie jeszcze gorliwiej starali się głosić razem Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.

LUTY
Aby szpitale katolickie wyróżniały się jako specjalistyczne ośrodki walki z chorobami oraz jako miejsca szczególnie sprzyjające głoszeniu Ewangelii życia i szacunku dla człowieka.

Papieskie intencje misyjne na rok 2002

01 gru 2001
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościoły partykularne potrafiły z nowym zapałem podjąć ewangelizację we wszystkich środowiskach pracy i życia.

LUTY
Aby społeczności chrześcijańskie Kambodży i Laosu coraz aktywniej wspierały powołania kapłańskie i zakonne.

Papieskie intencje ogólne na rok 2001

02 gru 2000
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie przez nieustanne dążenie do jedności zamierzonej przez Chrystusa przyczyniali się do ewangelizacji nowych pokoleń.

LUTY
Aby dzieci nie były nigdy zmuszane do udziału w walkach zbrojnych, ale by uwolnione od nienawiści i przemocy mogły przeżyć spokojnie swoje dziecięctwo, ciesząc się przyjaźnią w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.

Papieskie intencje misyjne na rok 2001

01 gru 2000
Redakcja

STYCZEŃ
Aby odpowiednie wychowanie obywatelskie i religijne prowadziło do wykorzenienia na świecie wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji.

LUTY
Aby rodzina, przyjmując Ewangelię, stawała się narzędziem ewangelizacji i w ten sposób pomagała ludzkości stawać się coraz bardziej prawdziwą rodziną narodów.

Papieskie intencje ogólne na rok 2000

02 gru 1999
Redakcja

STYCZEŃ
Aby wzrastała komunia i wzajemny szacunek między chrześcijanami wszystkich narodowości i kultur.

LUTY
Aby chrześcijańskie wspólnoty były właściwym i sprzyjającym środowiskiem dla wszystkich powołań do szczególnej konsekracji.

Papieskie intencje misyjne na rok 2000

01 gru 1999
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Międzynarodowy Rok Kultury Pokoju, czerpiąc inspirację z chrześcijańskiej tajemnicy Bożego Narodzenia, stał się źródłem prawdziwego i trwałego pokoju dla całej ludzkości.

LUTY
Aby pielgrzymi, którzy będą nawiedzali Rzym, Jerozolimę i inne ośrodki chrześcijańskiej duchowości, stawali się głosicielami Ewangelii nadziei wśród ludzi naszych czasów.

Strony