Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - kwiecień 2010

01 kwi 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na kwiecień:

Aby odpowiedzią na zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu były szacunek, tolerancja i dialog między wierzącymi.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - marzec 2010

01 mar 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na marzec:

Aby gospodarką światową zarządzano sprawiedliwie, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych narodów, zwłaszcza najuboższych.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - luty 2010

01 lut 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na luty:

Aby ludzie nauki i kultury szczerze poszukiwali prawdy i tą drogą doszli do poznania jedynego, prawdziwego Boga.

Każdy szuka prawdy na swój sposób. Myśliciele, twórcy i naukowcy czynią to, wnikając w strukturę materii, docierając poznaniem do granic wszechświata i usiłując zdobytą wiedzą podnieść poziom kultury. Niestety wielu z nich jest zdania, że w procesie poznawczym i twórczym nie ma miejsca dla Boga.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - styczeń 2010

01 sty 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na styczeń:

Aby młodzież umiała korzystać ze środków społecznego przekazu, tak by pomagały jej one w rozwoju osobistym i w służbie na rzecz społeczeństwa.

W tekście na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009 Benedykt XVI wyraził przekonanie, że nowoczesne środki społecznego przekazu stwarzają dla ludzkości wielką szansę. Mogą się przyczyniać do wzrostu dobra oraz dialogu między ludźmi różnych kultur.

Papieskie intencje ogólne na rok 2010

30 gru 2009
Redakcja

STYCZEŃ
Aby młodzież umiała korzystać ze środków społecznego przekazu, tak by pomagały jej one w rozwoju osobistym i w służbie na rzecz społeczeństwa.

LUTY
Aby ludzie nauki i kultury szczerze poszukiwali prawdy i tą drogą doszli do poznania jedynego, prawdziwego Boga.

Papieskie intencje misyjne na rok 2010

30 gru 2009
Redakcja

STYCZEŃ
Aby każdy wierzący w Chrystusa miał świadomość tego, że jedność chrześcijan to warunek skutecznego głoszenia Ewangelii.

LUTY
Aby Kościół, świadomy swej roli misyjnej, starał się wiernie naśladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - grudzień 2009

01 gru 2009
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na grudzień:

Aby dzieci były szanowane i kochane oraz by nigdy nie stawały się ofiarami żadnej z rozlicznych form wyzysku.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - listopad 2010

01 lis 2009
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na listopad:

Aby ludzie na całym świecie, zwłaszcza odpowiedzialni za politykę i gospodarkę, nieustannie zabiegali o ratowanie stworzenia.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2009

01 paź 2009
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na październik:

Aby niedziela była dniem, w którym chrześcijanie gromadzą się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana, uczestnicząc w Eucharystii.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - wrzesień 2010

01 wrz 2009
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na wrzesień:

Aby Słowo Boże było lepiej poznawane, bardziej słuchane i przeżywane jako źródło wolności i radości.

Strony