Wdowa z Nain - 9 VI 2013

04 cze 2013
ks. Artur Wenner SJ
 

10. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 11-17

W historii cudu w Nain zwykle zwraca się uwagę na fakt wskrzeszenia przez Jezusa zmarłego młodzieńca, co jest niewątpliwie wielkim czynem Bożym. Mamy w Ewangelii jeszcze dwa takie opisy: wskrzeszenie córki Jaira i Łazarza.

Widzimy w nich moc Boga, który przezwycięża śmierć, bo On nie pragnie śmierci człowieka, ale jego życia. Te relacje są zachętą do całkowitej ufności wobec Boga i niepoddawania się paraliżującemu lękowi o siebie, o swoje życie. Wskrzeszenia dokonane przez Jezusa są znakami zmartwychwstania. Jezus jako pierwszy poprzedził nas w drodze do wiecznego królestwa Ojca. Czy potrafię zaufać Bogu w chwilach próby?

W dzisiejszej Ewangelii z pewnością dostrzeżemy, że uwaga Jezusa zwrócona jest szczególnie na kobietę, która utraciła swego syna. I nie chodzi jedynie o ból z powodu odejścia ukochanego dziecka. Ewangelista podkreśla, że była wdową, a jej syn był jedynakiem. W Izraelu kobieta miała swe utrzymanie i miejsce w społeczeństwie poprzez męża. Gdy mąż umierał, najstarszy syn miał zatroszczyć się o matkę. W tej scenie kobieta ze śmiercią jedynego syna traci wszelkie oparcie. Zostaje bez jakiejkolwiek opieki, zdana jedynie na dobrą wolę sąsiadów. Już w Starym Testamencie Bóg zwraca uwagę i nakłada na Izraelitów obowiązek troski o sieroty i wdowy. Ich sytuacja społeczna była bowiem nie do pozazdroszczenia.

Jezus użalił się nad wdową, wskrzesił młodzieńca i oddał go jego matce, by był wsparciem i pomocą dla niej. Sens życia człowieka realizuje się nie tylko w rozwijaniu swych talentów, ale przede wszystkim w życiu dla innych, we wzajemnym wspieraniu się. A jakie jest moje życie, dla kogo ja żyję? Komu ostatnio pomogłem, poświęciłem swój czas, pocieszyłem czy zrobiłem coś dla niego?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ

Warto odwiedzić