Obrotny i pomysłowy rządca - 22 IX 2013

17 wrz 2013
ks. Stanisław Groń SJ
 

25. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 16, 1-13

Dziwimy się, dlaczego właściciel majątku pochwalił nieuczciwego rządcę, który go oszukał i popełnił nadużycia? Gdy zarządca dowiedział się, że nie będzie mógł kierować majątkiem swego pana, pytał siebie: Co ja pocznę? Mógł z pewnością zacząć uczciwe życie, ale to mu nie odpowiadało, a honor nie pozwalał żebrać.

W takiej sytuacji uciekł się do machinacji w księgowości – tu jego honor wcale mu nie przeszkadzał – postąpił tak, aby zdobyć sobie przyjaciół i zaskarbić sobie ich wdzięczność. Ów człowiek uzyskał pochwałę swego właściciela, ale nie była to pochwała za oszustwo, lecz za pomysłowość w znalezieniu wyjścia z trudnego położenia i za zapobiegliwość w sprawach tego świata.

Chrystus chce, aby synowie światłości byli równie gorliwi i obrotni w staraniu się o królestwo Boże i jego sprawiedliwość. Trzeba nam więcej energii i starań poświęcać sprawom duszy, bo jesteśmy w tym często opieszali, niedbali i niezaradni. Wielu wokół nas jest gorliwszych w złym niż my w dobrym! Czas płynie, a synowie tego świata uczą nas, jak go wykorzystywać. Rozporządzajmy umiejętnie czasem, pieniędzmi i wszystkim tym, czym nas Bóg obdarzył, abyśmy nie lękali się chwili, gdy usłyszymy słowa: Zdaj sprawę ze swego zarządu.

Czy wystarczająco troszczymy się o duszę, choćby tyle, co o ziemskie interesy, ogródek, firmę, wypoczynek i hobby?

Pieniądz wcale nie jest zły! Wszystko zależy od tego, czy my nim władamy, czy też on rządzi nami. On nie może być naszym panem, a my jego niewolnikami! Także poprzez niego mamy pozyskiwać sobie przyjaciół i sprawiać radość bliźnim. Pieniądz jest dobry, gdy służy nam i bliźnim. Cokolwiek zachowujesz tylko dla siebie, bez dzielenia z innymi, rodzi niesprawiedliwość. Wielkie znaczenie w każdej służbie ma wierność, w małej i w wielkiej sprawie, twojej i cudzej! Każdy, kto służy Jezusowi, ma być wierny. Pomyślmy, jak z darów ziemskich dobrze korzystać i jak podzielić się nimi, aby Pan nas pochwalił.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić