Prawo czy łaska? - 4 I 2015

31 gru 2014
ks. Bogdan Długosz SJ
 

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu;
Ewangelia: J 1, 1-18

Izrael za czasów Jezusa ma wysokie poczucie własnej godności i wyjątkowości wynikające z wybrania przez Boga. W centrum tego poczucia znajduje się świątynia jerozolimska, w której rozwija się kult.

Składane ofiary, tłumy gromadzące się przy okazji świąt, liczni kapłani, to wszystko może świadczyć o dobrej i poprawnej relacji do Boga. W tym wydawałoby się sielankowym obrazie pojawia się jednak zgrzyt okupacji rzymskiej i utrata suwerenności, która zawsze w historii Izraela oznaczała, że relacja z Bogiem przybrała niewłaściwą formę.

Historia relacji Narodu Wybranego z Bogiem naznaczona jest wieloma trudnymi momentami. Często balansowała pomiędzy ogromną bliskością a bałwochwalstwem i upodabnianiem się do ludów pogańskich. W tym drugim przypadku, aby uspokoić sumienie, rozwijał się kult w świątyni i wzrastała potrzeba coraz większej kodyfikacji – tworzenia nowych przepisów i precyzyjnego, wręcz doskonałego ich realizowania. Kult świątynny, zachowywanie przepisów stawały się wygodnym wytłumaczeniem, usprawiedliwieniem i dawały fałszywe poczucie bezpieczeństwa, uspokajając sumienie. W rzeczywistości nie przynosiły spodziewanego owocu w postaci bliższej relacji do Boga i drugiego człowieka.

W ten sposób, niepostrzeżenie, w centrum kultu przestał być Bóg i Jego chwała, a stał się człowiek i jego realizacja. Historia jakby zatoczyła krąg, powracając do raju: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Zamiast poszukiwania Boga jest poszukiwanie samego siebie, a kult bezwiednie przeradza się w samouwielbienie i przekonanie o własnej sprawiedliwości.

Czy to jednak tylko historia Narodu Wybranego? Czy też przez wieki łatwiej nam realizować rzeczy zewnętrzne niż serce czynić wrażliwym? Jednak to należało czynić, a tamtego nie opuszczać (Mt 23, 23).

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Warto odwiedzić