Denar – Boskie i ludzkie prawo - 22 X 2017

17 paź 2017
ks. Stanisław Groń SJ
 

29. Niedziela zwykła
Ewangelia: Mt 22, 15-21

Faryzeusze i Herodianie sprzymierzyli się w intrygach przeciw Jezusowi i przygotowali pułapkę na Niego.

Chcieli pozbawić Go zaufania i sympatii ludu, pytając: Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? I to w sytuacji, kiedy Naród Wybrany żył pod okupacją rzymską. Pan poznał ich obłudę i zapytał: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy?

Człowiek należy do Boga i świata. Od Stwórcy otrzymał życie i Jemu należy się cześć, chwała i miłość. Królestwo Boże i cezar-państwo nie wykluczają się wzajemnie. Na rzecz jednego i drugiego można działać dobrze i bez konfliktu interesów. Pierwsi chrześcijanie szanowali ład państwa, modlili się za cezara, ale nie modlili się do niego. Uznawali władzę i bez sprzeciwu płacili słuszne podatki. Dobrze też wypełniali obowiązki obywatelskie, ale wiedzieli, gdzie jest granica wolności człowieka! Służyli państwu w takiej mierze, w jakiej dało się to pogodzić z odpowiedzialnością przed Bogiem. Dzisiaj także uczniowie Jezusa angażują się aktywnie w tworzenie i w zachowywanie ładu i porządku w społeczności, w której żyją.

Kiedy państwo nie zezwala na oddanie Bogu tego, co się Mu należy, a czynami obraża Jego obraz, tj. człowieka, wówczas ten musi podjąć decyzję, po czyjej stronie się opowiada. Człowiek w swej wielorakiej aktywności religijnej i świeckiej jest zawsze własnością Boga. Władza polityczna ma za zadanie oddać człowieka Bogu na płaszczyźnie politycznej, a władza religijna na płaszczyźnie religijnej. Człowiek, wiedząc, czyją jest własnością, powinien bronić się przed pragnącymi zagarnąć własność Boga. Nikomu nie wolno manipulować człowiekiem – ani władzy świeckiej, ani religijnej – w celu jego zawłaszczenia. Wszystko, kim jesteśmy i co posiadamy, należy do Boga i bywa tak, że dajemy Mu coś przez cezara, innym razem bez niego, a kiedy indziej wbrew niemu! Słuchajmy władzy politycznej, płaćmy słuszne podatki i oddajmy jej należne powinności. Nie słuchajmy, gdy ta handluje wolnością i nie szanuje Boga, życia i człowieka. Słuchajmy wtedy głosu sumienia.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić