Czy jestem gotów? - 29 III 2015

28 mar 2015
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

Niedziela Palmowa;
Ewangelia: Mk 14, 1 - 15, 47

Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa kolorowa i wesoła. Niepokojąco jedynie brzmi dzisiejsza Ewangelia. Nie przepadamy za zapowiedziami dramatycznych wydarzeń. Czasem lepiej nie wiedzieć.

Łatwiej żyje się z optymistyczną wizją przyszłości. Prześladowanie, cierpienie i śmierć nie są atrakcyjną perspektywą. Triumfalny wjazd do Jerozolimy zwieść może tylko żądnych popularności. Entuzjazm tłumu jest zbyt powierzchowny. Zbliża się konfrontacja z wielkimi tego świata, a z nią śmierć. W chwale razem z Chrystusem wszyscy chcemy zagościć. Nasycać się radością pełni życia. A cierpienie? Niezasłużona męka? Poniżona niewinność? Wzgardzona miłość? Czy jestem gotów pójść za Chrystusem nawet teraz? Czy chcę towarzyszyć Mu w cierpieniu?

Święty Ignacy w jednej z medytacji wkłada w usta Jezusa słowa: Przeto ten, co zechciałby pójść za Mną, powinien ze Mną się trudzić, aby idąc za Mną w cierpieniu, szedł też za Mną i w chwale (ĆD 95).

Idziemy do świątyń z ozdobnymi palmami na pamiątkę wjazdu do Jerozolimy i ścielenia ich na drodze. Symbolika palmy jest bogata. Przed chrześcijaństwem była drzewem życia, dobrodziejstwem ludzkości. Ścielona na ziemi wyraża obalenie pogańskich bóstw, których była atrybutem. Gałązka palmowa oznacza też stanowczość i zwycięstwo, a jako wiecznie zielona – zmartwychwstanie. Na obrazach męczennicy trzymają gałązkę palmową, znak pokonania wielkiej próby. A ta moja, ozdobna palma, co symbolizuje? Co wyraża, skryta w torebce czy popisowa jak z Lipnicy? Już tylko tradycję i folklor?

Święty Ignacy pisze: Rozważyć, że wszyscy ludzie, mający rozsądek i zdrowy rozum, ofiarowaliby się całkowicie na trud razem z Chrystusem (ĆD 96). Czy nie nazbyt optymistycznie patrzy święty? Rozważanie Męki Pańskiej niesie nadzieję, że gdy przyjdzie czas próby, ofiarujemy się z ufnością Panu Wiecznemu.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Mikołaj Świerad
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić