Duchowość AM

 

Trzy sposoby modlitwy (1)

04 sty 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Na końcu Ćwiczeń duchownych, zaraz po kontemplacji Ad amorem, św. Ignacy pisze o trzech sposobach modlitwy (ĆD 238-260), zachęcając nas do przedłużenia rekolekcyjnego doświadczenia w życiu codziennym.

Potrzeby i pragnienia

04 sty 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Dwie rzeczywistości w szczególny sposób kształtują życie człowieka: potrzeby i pragnienia. Obie złożył w nas Bóg. Pierwsza bardziej wiąże nas z ziemią, druga – z niebem. Potrzeby wywodzą się z ludzkiej psychofizycznej konstrukcji; pragnienia – z przenikającego ją duchowego wymiaru. W napięciu pomiędzy tymi rzeczywistościami, w ich równowadze i nierównowadze, formuje się szczególna historia człowieka, poczucie spełnienia lub niespełnienia życia.

Studnia wody żywej (10)

14 gru 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Medytacja o Dwóch sztandarach z II tygodnia Ćwiczeń duchownych św. Ignacego ma przygotować rekolektanta do lepszego i bardziej świadomego szukania doskonałości, jakiej Pan od niego oczekuje.

Studnia wody żywej (9)

29 paź 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

W drugim tygodniu ignacjańskich Ćwiczeń duchownych rozważana jest Kontemplacja o Wołaniu Króla.

Droga Serca w służbie światu

24 paź 2012
Claudio Barriga SJ

Prezentuję Wam dokument, który powinien nas poprowadzić w wyzwaniu odnowy Apostolstwa Modlitwy (AM). Jest to odpowiedź na prośbę naszego Dyrektora Generalnego, ojca Adolfo Nicolasa SJ. Jak zapewne wiecie, aby osiągnąć ten cel, AM rozpoczęło proces głębokiej rewizji, która trwa już ponad dwa lata.

Studnia wody żywej (8)

02 paź 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Rozważana w IV tygodniu Ćwiczeń duchownych kontemplacja Ad amorem pozwala zachwycić się Bożą miłością…

Studnia wody żywej (7)

31 sie 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

W IV tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli skupimy się nad Jezusową posługą pocieszania.

Studnia wody żywej (6)

27 lip 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

W III tygodniu Ćwiczeń duchownych mamy sposobność dłużej zatrzymać się przy cierpiącym Panu Jezusie.

Krzyż Jezusa jest pełen paradoksów. Jest bowiem znakiem hańby i chwały, miarą okrucieństwa i miłości, wyrazem słabości i jednocześnie świadectwem największej mocy.

Studnia wody żywej (5)

26 cze 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pierwszy tydzień Ćwiczeń duchownych to nasza inicjacja duchowa na drodze oczyszczenia i wyzwolenia. Teraz czeka nas podjęcie decyzji na wołanie Chrystusa. Drugi tydzień ma przynieść odpowiedź na Jego zaproszenie.

Studnia wody żywej (4)

30 Maj 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Każdy z nas jest zaproszony, by – jak kiedyś Samarytanka – spotkać Pana Jezusa przy studni naszego życia. Tylko On, nasz Zbawiciel, wie, co jest w człowieku, odsłania prawdę o nas samych, demaskuje nasze grzechy.

Strony