Duchowość AM

 

Droga Serca w służbie światu

24 paź 2012
Claudio Barriga SJ

Prezentuję Wam dokument, który powinien nas poprowadzić w wyzwaniu odnowy Apostolstwa Modlitwy (AM). Jest to odpowiedź na prośbę naszego Dyrektora Generalnego, ojca Adolfo Nicolasa SJ. Jak zapewne wiecie, aby osiągnąć ten cel, AM rozpoczęło proces głębokiej rewizji, która trwa już ponad dwa lata.

Studnia wody żywej (8)

02 paź 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Rozważana w IV tygodniu Ćwiczeń duchownych kontemplacja Ad amorem pozwala zachwycić się Bożą miłością…

Studnia wody żywej (7)

31 sie 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

W IV tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli skupimy się nad Jezusową posługą pocieszania.

Studnia wody żywej (6)

27 lip 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

W III tygodniu Ćwiczeń duchownych mamy sposobność dłużej zatrzymać się przy cierpiącym Panu Jezusie.

Krzyż Jezusa jest pełen paradoksów. Jest bowiem znakiem hańby i chwały, miarą okrucieństwa i miłości, wyrazem słabości i jednocześnie świadectwem największej mocy.

Studnia wody żywej (5)

26 cze 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pierwszy tydzień Ćwiczeń duchownych to nasza inicjacja duchowa na drodze oczyszczenia i wyzwolenia. Teraz czeka nas podjęcie decyzji na wołanie Chrystusa. Drugi tydzień ma przynieść odpowiedź na Jego zaproszenie.

Studnia wody żywej (4)

30 Maj 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Każdy z nas jest zaproszony, by – jak kiedyś Samarytanka – spotkać Pana Jezusa przy studni naszego życia. Tylko On, nasz Zbawiciel, wie, co jest w człowieku, odsłania prawdę o nas samych, demaskuje nasze grzechy.

Studnia wody żywej (3)

01 Maj 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Doświadczenia i obserwacje dotyczące życia duchowego skrzętnie notowane przez Ignacego stały się podstawą książeczki „Ćwiczenia duchowne”.

Cel AM oraz cechy wyróżniające jego członków

16 kwi 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Podstawą duchowości Apostolstwa Modlitwy jest upowszechnianie przekonania, iż każdy chrześcijanin został powołany  do głębokiego  zjednoczenia z Chrystusem Odkupicielem. Środkiem do zjednoczenia jest codzienne ofiarowanie swego życia Sercu Chrystusa. Apostolstwo Modlitwy przynagla swych członków do szukania najbardziej  skutecznych dróg apostołowania.

Studnia wody żywej (2)

05 kwi 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Trwając w swym postanowieniu podążania drogą Pana Jezusa, postanowił Ignacy podjąć studia w Alkali, Salamance i Paryżu, aby lepiej przygotować się do ewangelizacji niewiernych w Ziemi Świętej.

Studnia wody żywej (1)

01 mar 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jak rodziły się Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli?

To wszystko, co w życiu duchowym i w życiu Kościoła wydaje trwałe i różnorodne owoce świętości, rodzi się zwykle pośród cierpienia i przeciwności. Jest też poddawane wymagającym próbom, by wreszcie przynależeć do bogatego skarbca Kościoła, z którego wszyscy ludzie poszukujący Boga mogą ciągle czerpać chrześcijańską mądrość.

Strony