Papież Franciszek naucza

 

Cywilizacja umiaru według encykliki Laudato si’

04 kwi 2017
ks. Simon Lochbrunner SJ

Zastanówmy się, jak wyglądałoby społeczeństwo, w którym zasadą byłoby nie „ciągle więcej” (dla niektórych), lecz: „dosyć” (dla wszystkich)? W teologii wyzwolenia pojawiło się pojęcie „cywilizacji współuczestnictwa w samoograniczaniu się”.

Orędzie Papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju 2017 r.

03 sty 2017
Papież Franciszek

Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju

Ignacjańskie korzenie reformy Kościoła papieża Franciszka (cz. III)

19 paź 2016
ks. Antonio Spadaro SJ

Zasada, która syntetyzuje ewolucyjną wizję papieża Franciszka, wyraża się w motcie: Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est, które można przetłumaczyć: „Boską rzeczą jest nie być ograniczonym przez to, co największe, a mimo to być cały zawarty w tym, co jest najmniejsze”.

Ignacjańskie korzenie reformy Kościoła papieża Franciszka (cz. II)

20 wrz 2016
ks. Antonio Spadaro SJ

Duchowość św. Ignacego z Loyoli jest duchowością historyczną, powiązaną z dynamiką historii. Ona pomaga wzrastać historii oraz organizuje, strukturyzuje instytucję.

Ignacjańskie korzenie reformy Kościoła papieża Franciszka (cz. I)

08 wrz 2016
ks. Antonio Spadaro SJ

15 sierpnia 1537 r. św. Ignacy z Loyoli i jego pierwszych sześciu towarzyszy złożyli ślub na Montmartre w Paryżu, by poświęcić swe życie dla pożytku i pomocy duszom (św. Ignacy, Autobiografia nr 85).

Papieska ekologia– „rewolucja czułości”

28 lis 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Większość ludzi słyszała o ekologii jedynie przy okazji działań „zielonych” aktywistów. Na ogół znani są oni jedynie z urządzania blokad i szokujących zachowań.

Wraz z całym stworzeniem

09 paź 2015

W najnowszej encyklice papieża Franciszka Laudato si’ znajdujemy Hymn stworzenia, który niech się stanie i naszą pieśnią uwielbienia za wielkie dzieła Boga.

Orędzie papieża na XXIII Światowy Dzień Chorego

10 lut 2015
Papież Franciszek

O pomocy cierpiącym jako drodze uświęcenia pisze papież Franciszek w Orędziu na XXIII Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego. W 2015 r. jego hasłem są słowa z Księgi Hioba: Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi.

Ewangelizatorzy z Duchem

24 gru 2014
Papież Franciszek

(…) Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na ryzyko, że pozostanie puste, i bez której orędzie w końcu zostaje pozbawione duszy. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą (259).

W sercu Boga jest szczególne miejsce dla ubogich

31 paź 2014
Papież Franciszek

On sam stał się ubogim (2 Kor 8, 9). Cała droga naszego odkupienia naznaczona jest ubogimi. Zbawienie to dotarło do nas dzięki wypowiedzianemu „tak” pokornej dziewczyny z małego kraju, zagubionego na peryferiach wielkiego imperium.

Strony