Pozostałe

 

Taktyka szatana

29 paź 2013
Ojciec Jerzy

Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (Łk 11, 15)

Jak zabrać się za życie?

18 paź 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Są czasem momenty, w których pojawia się niejasne poczucie dreptania w miejscu. Wzrasta przekonanie, że nie można już tak dalej, jak dotychczas. Coś musi się zmienić! Życie chce się uwolnić z zastygłych schematów. Jednak, gdy próbujemy się zatrzymać, znajdujemy w środku chaos, a może tylko ciemną dziurę bez dna. W dodatku ujawniają się jakieś żale, gdzieś budzi się gniew lub złość, dręczy niepokój. Czasami jest tego tak dużo, że człowiek czuje się całkowicie przytłoczony. Tak wiele spraw trzeba by podjąć! Ten ogrom powoduje poczucie bezradności i smutek.

Jak zabrać się za życie?

07 paź 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Są czasem momenty, w których pojawia się niejasne poczucie dreptania w miejscu. Wzrasta przekonanie, że nie można już tak dalej, jak dotychczas. Coś musi się zmienić! Życie chce się uwolnić z zastygłych schematów. Jednak, gdy próbujemy się zatrzymać, znajdujemy w środku chaos, a może tylko ciemną dziurę bez dna. W dodatku ujawniają się jakieś żale, gdzieś budzi się gniew lub złość, dręczy niepokój. Czasami jest tego tak dużo, że człowiek czuje się całkowicie przytłoczony. Tak wiele spraw trzeba by podjąć! Ten ogrom powoduje poczucie bezradności i smutek.

Wyrok na biskupa

24 wrz 2013
Filip Musiał

Rząd polski uważa przeprowadzenie publicznego procesu sądowego grupy [bp. Czesława] Kaczmarka za przedsięwzięcie całkowicie na czasie i uzasadnione. Bez wątpienia proces pomoże zdemaskować w oczach wierzących Polaków antyludową działalność reakcyjnego kierownictwa katolickiego duchowieństwa.

To przyszło cicho...

19 wrz 2013
s. Magdalena, augustianka

Powołanie. To słowo w świecie współczesnych atrakcji jest zwyczajnie nie na topie. Nazwę więc „to” inspiracją, ideą... Tak, mam ideę, chcę całe życie spędzić w monasterze...

Prześladowani z powodu imienia Jezus

17 wrz 2013
ks. Stanisław Cieślak SJ

Powierzając swoim uczniom misję głoszenia królestwa niebieskiego, Jezus Chrystus nie krył przed nimi, że staną się celem prześladowań, nawet ze strony najbliższych członków rodziny: Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Jednocześnie Zbawiciel zachęcał uczniów do wytrwałości w prześladowaniach oraz zapewnił ich: Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10, 22).

Z kurzem krwi bratniej

28 sie 2013
ks. Stefan Kardynał Wyszyński

W kościele Świętego Krzyża w Warszawie 27 stycznia 1963 r. na zakończenie Mszy świętej odprawionej w stulecie Powstania Styczniowego Prymas Polski wygłosił słowa, które we fragmentach poniżej publikujemy.

W sztafecie ewangelizacyjnej

28 sie 2013
ks. Franciszek Woda SJ

W katedrze św. Jana w Warszawie, na jednej ze ścian, umieszczona jest tablica, na której wiszą dwa pierścienie połączone z napisem upamiętniającym wkład Polski w ewangelizację i w zaszczepienie wiary chrześcijańskiej w Zambii.

Śmierć Sikorskiego

16 lip 2013
Filip Musiał

Gen. Władysław Sikorski nie żyje. Prezes Rady Ministrów i Naczelny Wódz zginął w wypadku lotniczym, wracając z podróży na Środkowy Wschód. Katastrofa Liberatora, którym podróżował Gen. Sikorski nastąpiła w niedzielę wieczorem, wkrótce po wystartowaniu z Gibraltaru – informowano 6 lipca 1943 r. w wydawanym w Glasgow polskim „Dzienniku Żołnierza”.

Pochwała prostoty

16 lip 2013
Przemysław Czylok

O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać „prostych dróg Pańskich”? (Dz 13, 10)

Strony