Święci i błogosławieni

 

Jan Maria Vianney - pokorny i miłosierny kapłan

28 lis 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jan Maria Vianney urodził się w 1786 r. w miejscowości Dardilly pod Lyonem. Pochodził z rodziny ubogiej, dlatego tak wielką troską otaczał później ludzi potrzebujących wsparcia duchowego i materialnego. Nie dość dobrze szły mu studia filozofii i teologii, dostrzeżono za to w nim ogromny potencjał człowieka rozmodlonego i gotowego z hojnością serca służyć Bogu i wiernym.

Misjonarka z Karmelu - Teresa z Lisieux

30 paź 2016
Joanna Szubstarska

Z Siostrą Marie-Celine OCD z Karmelu Notre Dame de Surieu (Francja) rozmawia Joanna Szubstarska.

Przy grobie Księdza Jerzego Popiełuszki

19 paź 2016
Anna Mularska

Ten kościół jest świętą ziemią nie tylko dla ludzi w Warszawie i w Polsce, ale dla wszystkich mężczyzn i kobiet wierzących, którzy znali księdza Jerzego. Edward Kennedy, senator USA, wpis do Księgi Pamiątkowej (22 czerwca 1987 r.)

Miłosierny misjonarz - św. Piotr Klawer

19 paź 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Piotr Klawer urodził się 25 VI 1580 r. w Verdú w Hiszpanii(100 km od Barcelony). Jego rodzice byli dość zamożnymi rolnikami. Gdy miał 13 lat, zmarła jego matka i starszy brat. Od 1596 r. studiował na jezuickim uniwersytecie w Barcelonie. Towarzystwo Jezusowe istniało już od 60 lat i było w pełnym rozkwicie. Studenci czytali popularne wtedy listy św. Franciszka Ksawerego, misjonarza w Indiach. W sercu Piotra zrodziło się pragnienie, by służyć Bogu właśnie w tym zakonie.

Obserwatorium Watykańskie i święta Elżbieta

01 paź 2016
ks. Robert Janusz SJ

W ostatnim czasie w Astronomicznym Obserwatorium Watykańskim wydarzyło się mnóstwo ważnych spraw. Wiele z nich miało charakter typowo naukowy, o czym piszą stosowne periodyki, ale niektóre miały znaczenie jakby uboczne, nieinstytucjonalne, co wcale nie oznacza, że mniej ważne – przeciwnie, te mniej naukowe sprawy odzwierciedlają swoistą rolę, jaką pełnią pracujący w papieskim Obserwatorium jezuici.

Święta Matka Teresa z Kalkuty - matka od ubogich

04 wrz 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Wielu z nas zawdzięcza choćby małą cząstkę pogłębienia swojej wiary Matce Teresie z Kalkuty (1910-1997). Urodziła się w Skopje w rodzinie albańskiej. Jej właściwe nazwisko to Agnes Gonxha Bojaxhiu.

Pustelnia błogosławionej Salomei

27 sie 2016
Jan Gać

Nawet dociekliwi wędrowcy nie są w stanie wypatrzyć z dna Doliny Prądnika zawieszonego od 700 lat nad ich głowami domku z kamienia.

Święty Paweł Apostoł

27 sie 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Apostoł Narodów nie przestaje fascynować, bo dla każdego chrześcijanina jest przykładem duchowej przemiany. Szaweł był najpierw zagorzałym obrońcą Prawa Mojżeszowego i prześladowcą chrześcijańskich gmin. Po spotkaniu z Panem pod Damaszkiem stał się uczniem Jezusa zmartwychwstałego.

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko

25 lip 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pan Bóg przygotowuje i wybiera ludzi do wypełnienia ważnych misji w Kościele i w świecie. Będąc spowiednikiem w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ks. Michał Sopoćko spotkał na swej kapłańskiej drodze Siostrę Faustynę Kowalską, której objawiał się Pan Jezus. Mistyczka znalazła w gorliwym kapłanie wiernego pomocnika w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia.

Święta Anna ze Smardzewic

24 lip 2016
Anna Mularska

W pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się niepozorna wieś Smardzewice. Kandydatom do zakonu franciszkanów prowincji warszawskiej i gdańskiej kojarzy się ona głównie z nowicjatem. Tu odbywają oni roczną formację, w której z dala od wielkich miast rozmyślają nad swoim powołaniem i poznają charyzmat Założyciela. Kształcą się oni i wzrastają duchowo pod czujnym okiem św. Anny, która od XVII w. odbiera w tym miejscu szczególną cześć.

Strony