Papieskie intencje ogólne na rok 2009

30 gru 2008
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby rodzina zawsze była miejscem wychowania do miłości, rozwoju osobowego i przekazywania wiary.

LUTY
Aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego w nauczaniu i posłudze ludowi Bożemu.

MARZEC
Aby we wszystkich krajach świata bardziej ceniono i uznawano rolę kobiet.

KWIECIEŃ
Aby Pan błogosławił pracy rolników obfitymi plonami i aby narody bogate były bardziej wrażliwe na dramat głodu w świecie.

MAJ
Aby wspólnoty chrześcijańskie i wierni świeccy w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne.

CZERWIEC
Aby troska wspólnoty międzynarodowej o kraje uboższe zaowocowała konkretną pomocą, w tym uwolnieniem ich od ogromnego długu.

LIPIEC
Aby chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogli wyznawać swoją wiarę w pełni wolności oraz być narzędziem pojednania i pokoju.

SIERPIEŃ
Aby opinia publiczna zauważała problem milionów wypędzonych i uciekinierów i by znaleziono rozwiązania dla ich, często tragicznej, sytuacji.

WRZESIEŃ
Aby słowo Boże było lepiej poznawane, bardziej słuchane i przeżywane jako Źródło wolności i radości.

PAŹDZIERNIK
Aby niedziela była dniem, w którym chrześcijanie gromadzą się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana uczestnicząc w Eucharystii.

LISTOPAD
Aby ludzie na całym świecie, zwłaszcza odpowiedzialni za politykę i gospodarkę, nieustannie zabiegali o ratowanie stworzenia.

GRUDZIEŃ
Aby dzieci były szanowane i kochane oraz by nigdy nie stawały się ofiarami żadnej z rozlicznych form wyzysku.

 

Warto odwiedzić