Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - czerwiec 2018

01 cze 2018
ks. Robert Janusz SJ

Intencja powszechna:
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - maj 2018

03 Maj 2018
ks. Józef Polak SJ

Intencja ewangelizacyjna:
Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - kwiecień 2018

01 kwi 2018
ks. Robert Janusz SJ

Intencja powszechna:
Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - marzec 2018

02 mar 2018
ks. Józef Polak SJ

Intencja ewangelizacyjna:
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie (1 J 4,1).

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - luty 2018

03 lut 2018
ks. Robert Janusz SJ

Intencja powszechna:
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczna lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2018

04 sty 2018
ks. Józef Polak SJ

Intencja ewangelizacyjna:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Papieskie intencje na rok 2018

01 sty 2018

STYCZEŃ 
Intencja ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2017

02 gru 2017
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja powszechna:

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - listopad 2017

03 lis 2017
ks. Józef Polak SJ

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - październik 2017

01 paź 2017
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja powszechna:

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Strony