Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - luty 2008

01 lut 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na luty:

Aby upośledzeni umysłowo byli otaczani szacunkiem i by z miłością pomagano im godnie żyć w społeczeństwie.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - styczeń 2008

01 sty 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na styczeń:

Aby Kościół z większą troską dążył do pełnego zjednoczenia, okazując, że jest wspólnotą miłości na obraz Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Papieskie intencje ogólne na rok 2008

30 gru 2007
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościół z większą troską dążył do pełnego zjednoczenia, okazując, że jest wspólnotą miłości na obraz Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

LUTY
Aby upośledzeni umysłowo byli otaczani szacunkiem i by z miłością pomagano im godnie żyć w społeczeństwie.

Papieskie intencje misyjne na rok 2008

29 gru 2007
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościół w Afryce, nękanej wojnami, wyzyskiem i nędzą, dobrze przygotował się do II Synodu Biskupów i nadal był narzędziem pojednania i sprawiedliwości.

LUTY
Aby członkowie instytutów życia konsekrowanego odkryli w sobie powołanie misyjne i zachowując rady ewangeliczne, świadczyli o Chrystusie we wszystkich zakątkach świata.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - grudzień 2007

01 gru 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na grudzień:

Aby społeczeństwo otoczyło opieką osoby dotknięte chorobą AIDS, zwłaszcza dzieci i kobiety, a Kościół pomógł im doświadczyć miłości Bożej.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - listopad 2007

01 lis 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na listopad:

Za tych, którzy prowadzą badania medyczne i ustanawiają prawa, aby zawsze kierowali się głębokim szacunkiem dla ludzkiego życia od jego początku aż do naturalnego końca.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2007

01 paź 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na październik:

Za chrześcijan, aby tam, gdzie są mniejszością, mieli siłę i odwagę żyć według wiary i wytrwale dawać jej świadectwo.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - wrzesień 2007

01 wrz 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na wrzesień:

Aby spotkanie ekumeniczne w Sibiu w Rumunii przyczyniło się do umocnienia jedności wszystkich chrześcijan, o którą Pan modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - sierpień 2007

01 sie 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na sierpień:

Za wszystkich, którzy przeżywają trudności wewnętrzne i chwile prób, aby w Chrystusie znaleźli światło i wsparcie pomagające odkryć prawdziwe szczęście.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2007

01 lip 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby wszyscy obywatele, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, mogli czynnie uczestniczyć w życiu publicznym i nim kierować.

Strony