Gdzie jest Bóg? - 5 II 2012

02 lut 2012
ks. Bogdan Długosz SJ
 

5. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 1, 29-39

Św. Marek opisuje różne miejsca przebywania Jezusa. Początkowo modli się w synagodze, z której udaje się do domu apostoła Piotra, bliskiego współpracownika. Następnie uzdrawia ludzi zgromadzonych przed jego domem, później oddala się na pustynię, aby się modlić, wreszcie odwiedza sąsiednie miejscowości i chodzi po całej Galilei.

Ewangelista opisuje też różne pory dnia i nocy, kiedy Jezus działa. Wspomina przyjaciół i „obcych”, zdrowych i chorych. Jakby chciał opisać całą rzeczywistość ludzkiego życia, sprawy zwyczajne i te wyjątkowe, pokazując, że Bóg w swoim działaniu i obecności nie ogranicza się tylko i wyłącznie do przestrzeni religijnej (wykluczając każdą inną), ale jest obecny i działa w każdej sferze ludzkiego życia i działania.

Ewangelii nie da się uwięzić w świecie religijnym (J. Delorme). Jezusa nie da się ograniczyć tylko do sfery wiary, zamknąć Go w „kruchcie kościelnej”, bez możliwości obecności i wpływu na życie ludzkie. Oczywiście pobyt Jezusa w synagodze, modlitwa nocą na osobności itp. podkreślają specjalny, uprzywilejowany czas spotkania, w którym dokonuje się coś wyjątkowego; uwrażliwiają nas na jego szczególny charakter. Jednak relacja do Boga, relacja z Bogiem musi obejmować całe nasze życie, każdą jego dziedzinę, i musi być budowana zawsze i wszędzie. Każde miejsce i każda sytuacja jest dobrą okazją i odpowiednim momentem do spotkania z Bogiem. Czy to oznacza, że mamy wyłączyć się z życia codziennego? Na pewno nie. Jezus staje się dla nas wzorem. Podczas swojego życia w działaniu, modlitwie, w codzienności i dniu świątecznym zawsze spotykał się z Ojcem, i pełnił Jego wolę: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło (J 4, 34).

 

Przeczytaj także

ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Adam Schulz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
s. Ewa Mehal, Służebniczka NMP NP

Warto odwiedzić