Brak jest łaską - 5 VIII 2012

03 sie 2012
ks. Bogdan Długosz SJ
 

18. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 24-35

Zdajemy sobie sprawę, że bliżej nam do tego co widzialne, policzalne, co można dotknąć czy w jakiś sposób doświadczyć którymś z naszych zmysłów.

Patrząc na społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych, można odnieść wrażenie, że im więcej możliwości zaspokojenia tego co zewnętrzne, tym trudniej otwierać się na to co duchowe. Wprawdzie przekraczamy ciągle nasze ograniczenia i możliwości, ale możemy je pomylić z tym pragnieniem nieskończoności, świętości i nieba, które jest zapisane w naszych sercach.

Św. Jan ewangelista opisuje cud rozmnożenia chleba. Po nauce Jezusa w opisie ewangelisty nie widać żadnej specjalnej reakcji ze strony zgromadzonych ludzi. Pojawia się ona, kiedy odkrywają, jaki cud uczynił Jezus: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat (por. J 6, 14). Zostali nasyceni fizycznie, poczuli się spełnieni na teraz, ale także na bezpieczną i spokojną przyszłość. Już nigdy nie będą odczuwać braku, już zawsze będą nasyceni. Tak jakby już tutaj na ziemi miało się spełnić królestwo Boże i człowiek miał osiągnąć pełnię. Wyraźnie widzimy w tym zachowaniu podobieństwo do naszych czasów.

W rozmnożeniu chleba Jezus wzywa, aby troszczyć się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki (J 6, 27). Kieruje wzrok głodnych w stronę nieba: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie już łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).

Ja jednak już teraz nie czuję głodu ani pragnienia. A zatem dlaczego miałbym gdzieś iść i kogoś szukać? Nie udam się w drogę, dokąd czuję się syty i zadowolony, gdy nie czuję jakiegokolwiek braku. Potrzebuję, aby Jezus przekonał mnie, że pożywienie nie wystarcza, że jest w nas inny głód i inne pragnienie, któremu należy przyznać właściwe miejsce, bo dopiero wtedy te nasze głody zewnętrzne zostaną właściwie nasycone. Panie, obdarz mnie łaską braku, abym łaknął i pragnął.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Tadeusz Hajduk SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić