Rok 2012

 

Przyjść do Jezusa - 12 VIII 2012

09 sie 2012
ks. Artur Wenner SJ

19. Niedziela zwykła 

Ewangelia: J 6, 41-51

Mowa eucharystyczna, którą Pan Jezus wygłasza w synagodze w Kafarnaum, ujawnia różnorakie ludzkie opory i trudności w przyjęciu nie tylko Mistrza z Nazaretu, ale także Boga Ojca, który posłał swego Syna na świat, aby go zbawić. Żydzi szemrali przeciw Niemu. Przypomina to sytuację Izraela, który szemrał przeciw Bogu podczas wędrówki przez pustynię do Ziemi obiecanej.

Brak jest łaską - 5 VIII 2012

03 sie 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

18. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 24-35

Zdajemy sobie sprawę, że bliżej nam do tego co widzialne, policzalne, co można dotknąć czy w jakiś sposób doświadczyć którymś z naszych zmysłów.

Znak chleba - 29 VII 2012

24 lip 2012
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

17. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 1-15

Do każdego z nas przemawiają znaki. Znakiem jest słowo, znakiem może być czyn. Jezus nauczając, naraża się na zarzut gołosłowności lub nawet kłamstwa. Potrzeba również czynu, który da świadectwo. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie (J 8, 25).

Miejsce odpoczynku i refleksji - 22 VII 2012

21 lip 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

16. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 30-34

Wywoławszy zgorszenie ludzi w Nazarecie, Jezus opuszcza swoje rodzinne miasto i wyrusza w kolejną wędrówkę po miastach i wsiach. W czasie tej wędrówki dwunastu apostołów podejmuje misję, naśladując swego Mistrza, który ich wysłał, udzielając nie tylko wskazówek, ale i dając moc, by czynili takie znaki, jakie On czynił. Wypełnia się więc to, co zostało zapowiedziane o nich podczas ich wyboru, gdy Jezus ich ustanowił, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Wysłannicy pokoju - 15 VII 2012

10 lip 2012
ks. Stanisław Biel SJ

15. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 7-13

Jezus, wysyłając uczniów na misje, wyposaża ich w moc uzdrawiania i pokonywania demonów, zła. Posłannictwo czynu i służby uwierzytelnia słowa uczniów. Wskazuje także na styl, jaki ma ich cechować. Jest nim pokój, prostota, ubóstwo, pokora, wewnętrzna wolność. Uczniowie winni swoim słowem i życiem głosić ducha Ewangelii: przebaczenie, miłosierdzie, pojednanie, pokój, współczucie Boga dla człowieka, zwycięstwo dobra nad złem.

Swoi Go nie przyjęli - 8 VII 2012

04 lip 2012
ks. Artur Wenner SJ

14. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 1-6

Po rozpoczęciu działalności publicznej, której towarzyszyły znaki i cuda, Pan Jezus doznaje niepowodzenia w swojej rodzinnej miejscowości, w Nazarecie. Spotyka się z powątpiewaniem i niedowiarstwem. Pierwszym powodem dystansu wobec Jezusa, a potem odrzucenia Go, jest "zgorszenie Wcieleniem".

Abym ocalała i żyła - 1 VII 2012

26 cze 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

13. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 5, 21-43

Gdy Jezus przeprawił się na drugi brzeg, zebrał się wokół Niego wielki tłum. Pośród ludzi słuchających nauczania pojawił się przełożony synagogi Jair, który prosi o pomoc. Reakcja Jezusa jest natychmiastowa: idzie z nim, aby pomóc potrzebującej córce.

Kim będzie to dziecię? - 24 VI 2012

21 cze 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

12. Niedziela zwykła

Ewangelia: Łk 1, 57-66.80

Elżbieta przez długie lata pragnęła doświadczyć radości macierzyństwa i nie było jej to dane, gdyż była kobietą bezpłodną. Bóg jednak postanowił dać jej dziecko w jej starości, może w momencie, kiedy przestała już mieć na to nadzieję. Była to dla niej ogromna radość, ale zapewne i trochę zawstydzenie. Czy przeżywaliśmy radość swojego macierzyństwa? Czy cieszymy się macierzyństwem naszych matek, tym, że przez nie Bóg powołał nas do istnienia?

Moc ziarna - 17 VI 2012

12 cze 2012
ks. Stanisław Biel SJ

11. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 4, 26-34

W przypowieściach o ziarnie Jezus podkreśla moc słowa Bożego. W pierwszej z nich mówi o pracy rolnika. Jego trud polega na przygotowaniu gleby i zasiewie, a na końcu na zebraniu plonów. Czas pomiędzy zasiewem i żniwami znajduje się poza jego wpływem. Może „spokojnie spać”. Ziarno wyda plon, chociaż on sam nie wie jak. Immanentna moc życia ziarna działa powoli, ale skutecznie, według swoich praw.

Krewni Jezusa - 10 VI 2012

10 cze 2012
ks. Artur Wenner SJ

10. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 3, 20-35

Wokół Jezusa spotykamy najrozmaitsze osoby. Osoba Jezusa prowokuje reakcje, budzi pytania, fascynuje i niepokoi. W tekście Ewangelii przypadającej na tę niedzielę mamy trzy rożne postawy.

Strony