Jezus i ja - czerwiec 2010

01 cze 2010
Lucjan Miozga
 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

J 13,35

"Aby dziś prowadzić ewangelizację trzeba uznać, że Serce Chrystusa jest sercem Kościoła. To On wzywa do nawrócenia i do pojednania. To On prowadzi drogą błogosławieństw serca czyste i spragnione sprawiedliwości. To On jest twórcą braterskiej wspólnoty członków jednego Ciała. To On uzdalnia nas do przyjęcia Dobrej Nowiny i obietnicy życia wiecznego. To On zleca nam misję. Zażyłość z Sercem Jezusa sprawia, że serce człowieka otwiera się na cały świat"

Jan Paweł II, Homilia z okazji kanonizacji bł. Klaudiusza La Colombiere

Serce Kościoła

"Patrz na moje Serce. Z jego rany tryskają palące iskry. Ludzie nie potrafią czerpać z tego Serca łask, które pragnę wylać na nich. Tak wielu nie pozwala przyciągnąć się Boskiemu magnesowi mojej miłości! Dlatego potrzebuję was, serc wybranych. Pragnę, aby ten magnes został rozniesiony na cały świat. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaką chwałę przynosi Mi wasza wiara, wasza ufność i wasze poddanie się mojej woli. Błogosławię was. Posłużę się wami, by rozlać na cały świat moje łaski i moją miłość
Dzień dzisiejszy (święto Najświętszego Serca Jezusa) to dzień mojej miłości. Moi wybrani ci, których tak bardzo kocham, zachwycają moje Serce, gdy przychodzą szukać siły i lekarstwa w Sercu, które tak gorąco pragnie je wzbogacić. W tym moja chwała i moja pociecha.

Ludzie, którzy umieją z miłości zapominać o sobie, prawdziwy pokój znajdują w moim Sercu.

Mam tylko jedno pragnienie - by być kochanym. Patrz na moje Serce, Józefo. Tylko ono może cię uszczęśliwić Odpoczywaj w nim. Tutaj przyciągam moich wybranych, by ich oczyścić i rozpalić moją 
miłością. Tutaj znajdują oni prawdziwy pokój, a Ja oczekuję od nich prawdziwej pociechy.

Pragnę, abyś pozostawiła Mi całkowitą wolność w budowaniu więzi pomiędzy Sercem moim i twoim, tak abyś należała do Mnie i już nie żyła dla siebie.

Pragnę abyś była tak zjednoczona z moim Sercem, że nic nie będzie zdolne cię od niego oddalić.

Kiedy dwoje ludzi się kocha, najmniejsza niedelikatność jednego wystarczy, by zranić drugiego. Tak jest i z moim Sercem. Dlatego pragnę, aby ci, którzy myślą zostać moimi przyjaciółmi, otrzymali dobrą formację, tak by później niczego nie odmawiali żądaniom mojej miłości.

Są ludzie, którzy w życiu i w wieczności przynoszą mi chwałę za siebie i za innych, tych zgubionych. W ten sposób chwała moja nie doznaje uszczerbku, a jeden sprawiedliwy może naprawić grzechy wielu."

Największa miłość, Sacre Coeur, Wydawnictwo Michalineum 1988

 

Warto odwiedzić