Papież Franciszek w trzech krajach bałtyckich

22 wrz 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Ojciec Święty Franciszek w pielgrzymce apostolskiej odwiedzi w dniach od 22 do 25 września 2018 roku Litwę, Łotwę i Estonię. Będzie to w 25. rocznicę historycznej wizyty w tych państwach św. Jana Pawła II.

Metropolita wileński abp Gintaras Grušas o tej pielgrzymce powiedział: Wizyta Jana Pawła II na Litwie 25 lat temu umocniła nas, gdy wychodziliśmy z lat sowieckiej okupacji i zaczęliśmy żyć w wolności. (...) Dziś czekamy na papieża Franciszka, aby przybył i umocnił nas, byśmy żyli naprawdę po chrześcijańsku w obliczu wyzwań współczesnego świata.

Papież Franciszek odwiedzi Wilno i Kowno na Litwie, Rygę i Agłonę na Łotwie oraz Tallin w Estonii. W tym roku Litwa, Łotwa i Estonia obchodzą stulecie niepodległości i z tej to okazji władze państwowe i kościelne zaprosiły papieża Franciszka. Ponadto w tym roku przypada 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej, patronki Litwy.

W programie pielgrzymki papieża jest Agłona - ważny ośrodek maryjny na Łotwie, związany z polską historią. W czasach carskich w dawnym budynku klasztoru dominikanów więziono tam księży. W 1980 roku tamtejszemu kościołowi św. Jan Paweł II nadał tytuł bazyliki.

***

Hasłem litewskiego etapu papieskiej pielgrzymki będą słowa zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła do Tymoteusza 1, 1: Chrystus Jezus – naszą nadzieją. Główne elementy logo apostolskiej podróży Ojca Świętego na Litwie to: biały krzyż i podmuch Ducha Świętego oraz wspomniane biblijne Pawłowe motto. Logo przypomina sztandar wielkanocny zmartwychwstałego Chrystusa z krzyżem triumfalnym, jak w figurce tradycyjnie noszonej w procesji wielkanocnej, symbolizującej Jego zwycięstwo nad śmiercią. Symbolika logo nawiązuje do cierpień znoszonych na rzecz wolności i wiary narodu litewskiego.

***

Mottem wizyty Franciszka na Łotwie są słowa zaczerpnięte ze starożytnego popularnego hymnu liturgicznego „Ave Maris Stella”: Monstra te esse Matrem - Okaż się nam Matką. Nawiązują one do patronki Łotwy – Matki Bożej z Agłony, a także do zawierzenia przez papieża Innocentego III Estonii i Inflant Maryi Dziewicy na Soborze Laterańskim IV w roku 1215. Na logo widzimy wizerunek Matki Bożej z sanktuarium w Agłonie, patronki Łotwy na tle konturu granic tego państwa.

***

Logo wizyty Ojca Świętego w Estonii zawiera datę 25 września 2018 roku oraz słowa Mu süda, ärka üles - Obudź się, moje serce. Pochodzą one z religijnej estońskiej pieśni ludowej znanego kompozytora Cyrillusa Kreka. Symbolicznie przedstawiono kontury kraju, ozdobione kolorami papieskimi – żółtym i białym. W logo umieszczono także podobiznę uśmiechniętego i pozdrawiającego lud papieża Franciszka.

 

Warto odwiedzić