Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2018

01 gru 2018
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na grudzień 2018:
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Do przekazania treści dogmatycznych czy idei wiary wystarczyłaby może i książka. Jednak do otwarcia serc na Boga trzeba czegoś więcej. W Kościele przekazywane jest nowe światło, rodzące się ze spotkania z żywym Bogiem. To ono sięga ludzkiego serca, angażuje umysł i wolę, otwiera na żywe relacje z Bogiem i innymi ludźmi. Papież Franciszek zwraca na to uwagę w Encyklice Lumen fidei. Wskazuje w niej też środek obejmujący całą osobę: sakramenty. Wiara - czytamy tam - ma strukturę sakramentalną. Rozbudzenie wiary łączy się z rozbudzeniem nowego sakramentalnego sensu życia człowieka i egzystencji chrześcijańskiej, ukazując, że pierwiastek widzialny i pierwiastek materialny otwierają się na tajemnicę tego, co wieczne (LF, 40). I tak przekaz wiary dokonuje się najpierw przez chrzest, dzięki któremu stajemy się nowym stworzeniem i wchodzimy do wspólnoty Kościoła. Przez chrzest rodzice ukierunkowują dziecko na Boga, co potwierdzane jest w Bierzmowaniu, a głębię osiąga w Eucharystii, gdyż ludzkie życie zmierza ku pełnej komunii z Bogiem.

Wiary nie da się jednak przekazać w sposób abstrakcyjny. Stale trzeba szukać odpowiedniego języka, właściwego dla danych czasów. Dlatego Ojciec Święty prosi nas w grudniu o modlitwę za osoby zaangażowane w przekaz wiary, by ten właściwy język odnajdywały w dialogu z innymi kulturami. Przede wszystkim jest to modlitwa za rodziców. To oni pierwsi uczą swe dzieci, uczą miłością i przykładem. Tak samo przekazują wiarę: przez miłość i świadectwo. Metoda okazuje się skuteczna także w dialogu z innymi kulturami. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, na obiedzie z młodymi, pewien chłopak radził się papieża w sprawie swego kolegi, który był porządny, ale niewierzący. Na pytanie co ma mu powiedzieć, żeby się nawrócił, Franciszek odparł, by nie mówił nic, ale działał. - Dzięki temu, tłumaczył papież, on się zastanowi, dlaczego ty się tak zachowujesz. Dlaczego tak postępujesz, skoro normalną sprawą jest zachowanie przeciwne? I zachęcił pytającego do świadectwa, gdyż przykład budzi ciekawość, a Duch Święty, korzystając z niej, przemienia wnętrze człowieka.

Na koniec jeszcze jedno. Sformułowanie grudniowej intencji ewangelizacyjnej wskazuje, że przekaz wiary jest posługą. Tak, jest posługą świadectwa. To dzięki niemu, by użyć słów Benedykta XVI, Kościół rośnie przez przyciąganie.

 

Warto odwiedzić