Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - maj 2019

03 Maj 2019
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na maj 2019:
Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Budowanie jedności narodów afrykańskich to kluczowy problem Czarnego Lądu. W lipcu ubiegłego roku obradowało nad tym w Etiopii dwustu biskupów Afryki Wschodniej. Stwierdzili, że w obliczu wielkich różnic kulturowych i etnicznych harmonijne współżycie wydaje się tam wręcz niemożliwe. Oprócz konfliktów zbrojnych i związanych z nimi fal uchodźców, zachowanie jedności utrudnia fakt, że wszyscy, którym zależy na wyzysku naturalnych bogactw Czarnego Lądu, celowo pogłębiają istniejące podziały. W takich okolicznościach świadectwo chrześcijan żyjących wiarą ponad podziałami etnicznymi i kulturowymi jest niezwykle ważne.

Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent ziemi. Zamieszkuje go 1/7 mieszkańców globu. Jest to kontynent młody, gdyż połowa Afrykanów nie ukończyła 18 lat. Na ostatnim synodzie poświęconym młodzieży, który obradował w Watykanie w październiku ubiegłego roku, przedstawiciele Afryki zwracali uwagę, że problemem tego kontynentu nie są pustoszejące kościoły i młodzież odchodząca od Boga, jak w Europie. Prawdziwe wyzwanie w Afryce polega na tym, że nie ma tam możliwości zapewnienia wszystkim chętnym dostępu do katechezy i sakramentów. Stąd konieczność angażowania się ogółu wierzących w przekaz wiary, gdyż tylko Chrystus może przemieniać ludzkie serca i pomagać żyć ponad konfliktami. Papież Franciszek, który w 2015 roku odwiedził Kenię, Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską, w marcu bieżącego roku Maroko, a we wrześniu pojedzie do Mozambiku i na Madagaskar, prosi nas o modlitwę, aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności. Każdy przykład wybaczenia krzywd, nieszukania zemsty gdy doświadczyło się rażącej niesprawiedliwości, czy powrotu na tereny, z których w zagrożeniu wojną trzeba było uciekać, jest znakiem nadziei. Modlić się o to trzeba tym bardziej, że w twardej rzeczywistości Afryki są to czyny wręcz heroiczne.

 

Warto odwiedzić