Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - wrzesień 2022

02 wrz 2022
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja na wrzesień 2022:

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Życie człowieka jest darem samego Boga. Stwarzając świat, Pan Bóg tak wykreował rośliny i zwierzęta, że mogą one się rozmnażać, czyli przekazywać kolejnym pokoleniom swe życie według właściwej im natury. Rośliny i zwierzęta są śmiertelne — na zawsze umierają. Tylko człowiek: mężczyzna i niewiasta są obrazem Bożym — osoby ludzkie mają nieśmiertelne dusze, których nikt nie potrafi stworzyć prócz Boga, a po śmierci ciała ludzi zmartwychwstaną na Sąd Ostateczny, ukazujący ich osobiste życie, ostateczne wybory w całkowitej Prawdzie. Bóg dzieli się swą Mocą z rodzicami, którzy współdziałają ze Stwórcą, dając dzieciom tylko swoje ciała, gdyż jedynie Bóg stwarza w nich nieśmiertelną duszę rozumną i wolną. Bóg tak bardzo szanuje człowieka, że tylko od ludzkiej wolnej woli zależy, czy wybierze ona Niebo z Bogiem czy piekło bez Boga. Trójca Święta pragnie wszystkich ludzi mieć u Siebie w Niebie, ale szanuje wolną wolę i możliwość odmowy; ponoć abp. F.J. Sheen powiedział, że m.in. piekło gwarantuje taką wolność, że wolny człowiek może ciągle wykrzykiwać, nawet po śmierci, że nie będzie służył Bogu-Miłości.

Skoro Stwórca tak bardzo szanuje życie ludzkie, że pozwala ludziom Siebie odrzucić, odrzucić propozycję odkupienia przez Chrystusa, to również ludzie powinni szanować nie tylko Boga i swoje osobiste życie, ale także życie bliźnich, których szanuje sam Stwórca. Karanie śmiercią jest jednak w dzisiejszych czasach niemal na porządku dziennym, i to w majestacie ludzkiego prawa. Śmierć wymierzana jest m.in. niewinnym dzieciom w łonach swoich matek, oraz wypracowanym staruszkom, których nikt nie chce leczyć i pozwolić im naturalnie umrzeć z godnością. Dzisiejsze państwa mają tak dobrze rozwiniętą służbę zdrowia i opiekę społeczną, że bez większego trudu mogłyby chronić każde niewinne lub wyczerpane siłami ludzkie życie, zamiast inwestowana w zbrojenia. Rozwój cywilizacji posunął się również do tego stopnia, że organy ochronne państw (sądy, więzienia, policja, służby porządkowe, wojsko itd.) potrafią obezwładniać najbardziej niebezpiecznych złoczyńców i resocjalizować ich, z zachowaniem ludzkiej godności i wolności. Niestety wiemy, że aborcja i eutanazja niewinnych, a także inne formy karania śmiercią obezwładnionych już złoczyńców mają nadal miejsce, choć każdemu życiu należy dać szansę nie tylko na rozwój czy naturalny koniec, ale także na nawrócenie, odpokutowanie najcięższych win oraz szczery powrót do Boga i społeczeństwa.

Módlmy się zatem z papieżem Franciszkiem, aby ludzkie życie, czasem tak pogmatwane przez złe decyzje samych ludzi, było doceniane przez społeczeństwa, podobnie jak jest ono cenione przez Stwórcę; módlmy się, aby wszystkie państwa świata (a wszystkie potrafią dziś obezwładniać największych przestępców) zechciały szanować życie każdego, dawać szansę nawrócenia winowajcom (przy sprawiedliwych wyrokach) i zniosły wszelkie uśmiercanie wymierzane ludziom od ich poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Warto odwiedzić