Modlitwa przed wieczerzą wigilijną

19 gru 2012
Redakcja
 

Prowadzący modlitwę rozpoczyna, czyniąc znak krzyża:
– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

Zapala ustawioną na stole świecę „Caritas” i mówi:
Światło Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki,

a włączając światełka choinki:
Dziś Chrystus się narodził.
Radujmy się i weselmy.

Potem odczytany jest fragment z Ewangelii wg św. Łk 2, 1-20 lub wg św. Mt 1, 18-25.

Modlitwa:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel wszystkim ludom i narodom daru miłości, zgody i życia w pokoju;

Wysłuchaj nas, Panie.

  • Przy narodzeniu Jezusa aniołowie ogłaszali ludziom pokój. Obdarz Twoim pokojem nas, zebranych przy wigilijnym stole oraz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych;
  • Wszystkich ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, biednych pociesz i umocnij Twoją Dobrą Nowiną i życzliwością okazaną im przez bliźnich;
  • Naszych drogich zmarłych, bliskich i znajomych obdarz blaskiem i szczęściem przebywania w wieczności Twojej chwały;
  • Spraw, aby każda ludzka rodzina przez Jezusa „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Wspominamy dziś wydarzenie narodzin Jezusa, o którym słyszeliśmy w Ewangelii.

Wyznajmy naszą wiarę:
Wierzę w Boga...
i odmówmy modlitwę Pańską
Ojcze nasz...

Modlitwa:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojego światła w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następuje łamanie się opłatkiem i wzajemne złożenie sobie życzeń.

Przyłączmy się także do tych, którzy wielbią Boga, śpiewając jedną z ulubionych kolęd.

 

Warto odwiedzić