Artykuły

 

Kalwaria Zebrzydowska - polska Jerozolima

13 mar 2022
ks. Stanisław Groń SJ

To, co tutaj stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta jest opowiedziana plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 VI 1979

9. rocznica wyboru papieża Franciszka (13 III 2022).

13 mar 2022

Najważniejsze wydarzenia pontyfikatu papieża Franciszka:

Adhortacja „Evangelii gaudium”

Gorzkie żale - geneza i treść

06 mar 2022
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Gorzkie żale to nabożeństwo do Męki Pańskiej, typowe dla polskiej pobożności. Istnieją wprawdzie przekłady tekstu polskiego na litewski, niemiecki i angielski używany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale nie posiadają one tego nastroju, co tekst polski.

Do końca czyli na zawsze - refleksja na I piątek marca 2022

04 mar 2022
o. Robert Więcek SJ

Tekst ewangelii: J 15, 9-17
Jezus powiedział do swoich uczniów:" Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!

Apel papieża Franciszka - Niech zamilknie broń!

27 lut 2022
Papież Franciszek

O zaprzestanie działań wojennych, modlitwę i post w intencji pokoju na Ukrainie i utworzenie korytarzy humanitarnych dla uchodźców zaapelował papież Franciszek po południowej modlitwie Anioł Pański (27 II 2022).

Święty Josemaría Escrivá

27 lut 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jakże bardzo inspirującym zajęciem jest poznawanie życiorysów świętych. W ich życiu Pan Bóg pokazuje nam, jak różnymi drogami dochodzą oni do zrealizowania zadań, do których zostali przez Niego powołani. W tę niepowtarzalną logikę Bożej łaski wpisuje się założyciel Opus Dei, bł. Josemaría Escrivá.

Kazania pasyjne - Wielki Post 2022

23 lut 2022
o. Robert Więcek SJ

Ręka w misie

Staję w obecności Pana.
Wyobrażę sobie, że ciarki mnie przeszywają, że krew odpływa z twarzy albowiem dowiaduję się czegoś strasznego. I sam nie wiem czy nie jestem temu winien. Jestem blisko Jezusa i boję się tego wydarzenia.
W tej modlitwie proszę o łaskę bliskości, która pogłębia moje zakorzenienie w Synu Bożym.

Tekst ewangelii: Mk 14,17-21

Przywrócić godność starości

23 lut 2022

Ojciec Święty Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez o znaczeniu i wartości wieku starczego.  Powiedział podczas audiencji (23 II 2022): „Mądrość długiej drogi towarzysząca starości w swoim odchodzeniu, musi być przeżywana jako dar sensu życia, a nie marnotrawiona jako bierność jego przetrwania. Jeśli starości nie przywróci się godności życia godnego człowieka, to jest skazana na zamknięcie się w przygnębieniu, które pozbawia wszystkich miłości”

Klucze królestwa niebieskiego

20 lut 2022
Benedykt XVI

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Ignacy Loyola – eucharystyczny

15 lut 2022
ks. Robert Więcek SJ

Święty Ignacy Loyola w Manresie przystępuje do Komunii co niedzielę. Czy budzi to w nas zdziwienie? W jego czasach należało to do rzadkości, budziło zdziwienie, a nawet podejrzenia.

Strony