Artykuły

 

Radosny Sługa Boży Carlo Acutis

07 sty 2020
ks. Marek Wójtowicz SJ

Już wkrótce Ojciec Święty Franciszek ogłosi błogosławionym piętnastoletniego chłopca, Sługę Bożego Carlo Acutisa. Warto poznać historię jego krótkiego życia wypełnionego radością codziennego przyjmowania do swego serca Jezusa w tajemnicy Eucharystii.

Głosić Chrystusa braterstwem i miłością

26 gru 2019
papież Franciszek

Papież Franciszek poświęcił rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” postaci św. Szczepana pierwszego chrześcijanina zabitego z powodu wyznawanej wiary. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Kościół wspomina tego męczennika. W jego męczeństwie przemoc została pokonana przez miłość, a śmierć przez życie.

Rozważanie na czwartą niedzielę Adwentu

23 gru 2019
papież Franciszek

W rozważaniu na czwartą niedzielę Adwentu (Mt 1, 18–24) na „Anioł Pański” papież Franciszek mówił o konieczności rezygnacji z ludzkich kalkulacji i otwarcia się na zaskakującą logikę Boga, na przykładzie świętego Józefa.

Święty Jan od Krzyża

14 gru 2019
ks. Marek Wójtowicz SJ

Mistyczne dzieła św. Jana od Krzyża, będące owocem zachwytu nad tajemnicą Boga, nie przestają być na nowo odczytywane. Autor został obdarzony mistycznym doświadczeniem Trójcy Świętej, które osiągnęło apogeum w 1577 roku w lochach więzienia w Toledo, gdzie został umieszczony przez współbraci karmelitów.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

08 gru 2019
Papież Franciszek

Rozważanie papieża Franciszka podczas Anioł Pański 8 grudnia 2019 roku. Prośmy, aby Maryja pomogła nam uczynić z całego naszego życia „tak” dla Boga, składające się z adorowania Go i codziennych gestów miłości i służby.

Kana Galilejska

08 gru 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jest w Ziemi Świętej szczególne miejsce, które zwłaszcza w naszych czasach nabiera wyjątkowej wagi. Owszem, zawsze było ono ważne, ale teraz, gdy mamy do czynienia z wielkim kryzysem małżeństwa i z atakiem na nie na masową skalę, wymaga ono specjalnego podkreślenia.

Adwent czasem pielgrzymowania i czuwania

03 gru 2019
Papież Franciszek

Do przeżywania Adwentu jako okresu pielgrzymowania i czuwania zachęcił papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Nawiązał do czytań liturgicznych w szczególności do Ewangelii św. Mateusza 24, 37- 44.

Emmaus

25 lis 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kluczowymi dla naszej wiary są objawienia Jezusa zmartwychwstałego swoim uczniom. Widać to szczególnie wyraźnie w jednym z kerygmatów św. Pawła, zawartym w pierwszym jego liście do Koryntian. Apostoł streszcza tam to, co stanowi istotę Ewangelii.

Chrześcijanie budowniczymi pokoju

19 lis 2019
Papież Franciszek

Nasze życie nie może się zatracić, ponieważ jest w rękach Boga, wskazał papież Franciszek komentując podczas „Anioł Pański” mowę Jezusa o końcu czasów z Ewangelii św. Łukasza 21, 5-19. Podkreślił, że chrześcijanie nie mogą być niewolnikami lęków i obaw, powinni być świadkami nadziei i zmartwychwstania.

Dzieje obrazu Matki Boskiej Tatiszczewskiej

17 lis 2019
Katarzyna Sawicka

W Muzeum Podlaskim w Białymstoku do początku września można było obejrzeć wyjątkowy obraz będący kopią obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, który przez wiele lat towarzyszył naszym historycznym wydarzeniom i modlitwie za Ojczyznę. Syn autora obrazu, Piotr Sawicki junior, z córką opowiedzieli o historii jego powstania, nawiązując do opowieści ich ojca, do zapisków z jego pamiętnika i dokumentów na ten temat, które odnaleźli w Instytucie Sikorskiego w Londynie.

Strony