Intencje AM

 

Papieskie intencje misyjne na rok 2007

29 gru 2006
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościół w Afryce stawał się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem Dobrej Nowiny Chrystusa i angażował się w każdym kraju w dzieło pojednania i pokoju.

LUTY
Aby rządy wszystkich krajów w duchu solidarności coraz ofiarniej włączały się do walki z chorobami i wielkimi epidemiami w Trzecim Świecie.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - grudzień 2006

01 gru 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na grudzień:

Aby Chrystus cichy i pokornego serca, natchnął przywódców państw mądrością i odpowiedzialnością w sprawowaniu władzy.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - listopad 2006

01 lis 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na listopad:

Aby na całym świecie położono kres wszelkim formom terroryzmu.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2006

01 paź 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na październik:

Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - wrzesień 2006

01 wrz 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na wrzesień:

Aby wszyscy, którzy korzystają ze środków społecznego przekazu, czynili to w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - sierpień 2006

01 sie 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na sierpień:

Aby osieroconym dzieciom było zapewnione ludzkie i chrześcijańskie wychowanie.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2006

01 lip 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby wszyscy więźniowie, a zwłaszcza ludzie młodzi, otrzymali niezbędną pomoc społeczeństwa i zdołali nadać nowy sens swemu życiu.

Papieskie intencje ogólne na rok 2006

30 gru 2005
Redakcja

STYCZEŃ
Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata.

LUTY
Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi.

Papieskie intencje misyjne na rok 2006

29 gru 2005
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga.

LUTY
Aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie się w życie polityczne i społeczne.

Papieskie intencje ogólne na rok 2005

30 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za wszystkich, którzy działają na Bliskim Wschodzie, aby z coraz większym zaangażowaniem dążyli do osiągnięcia pokoju.

LUTY
Za chorych, aby otaczano ich troską i opieką lekarską odpowiadającą ich ludzkiej godności.

Strony