Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2006

01 paź 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na październik:

Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - wrzesień 2006

01 wrz 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na wrzesień:

Aby wszyscy, którzy korzystają ze środków społecznego przekazu, czynili to w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - sierpień 2006

01 sie 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na sierpień:

Aby osieroconym dzieciom było zapewnione ludzkie i chrześcijańskie wychowanie.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2006

01 lip 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby wszyscy więźniowie, a zwłaszcza ludzie młodzi, otrzymali niezbędną pomoc społeczeństwa i zdołali nadać nowy sens swemu życiu.

Papieskie intencje ogólne na rok 2006

30 gru 2005
Redakcja

STYCZEŃ
Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata.

LUTY
Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi.

Papieskie intencje misyjne na rok 2006

29 gru 2005
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga.

LUTY
Aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie się w życie polityczne i społeczne.

Papieskie intencje ogólne na rok 2005

30 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za wszystkich, którzy działają na Bliskim Wschodzie, aby z coraz większym zaangażowaniem dążyli do osiągnięcia pokoju.

LUTY
Za chorych, aby otaczano ich troską i opieką lekarską odpowiadającą ich ludzkiej godności.

Papieskie intencje misyjne na rok 2005

29 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za kraje misyjne, aby wydały świętych i wielkodusznych apostołów, gotowych głosić wszystkim Ewangelię Chrystusa.

LUTY
Za misjonarzy i misjonarki, aby coraz bardziej sobie uświadamiali, że jedynie dzięki żarliwej miłości do Chrystusa można skutecznie przekazywać Ewangelię.

Papieskie intencje ogólne na rok 2004

30 gru 2003
Redakcja

STYCZEŃ
Aby ludzie czuli się członkami jednej rodziny Bożej i by ustały pomiędzy nimi wojny, niesprawiedliwość i dyskryminacja.

LUTY
Aby pokojowe współżycie między chrześcijanami, żydami i muzułmanami w Ziemi Świętej stało się rzeczywistością.

Papieskie intencje misyjne na rok 2004

29 gru 2003
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościoły misyjne prowadziły formację współpracowników duszpasterskich.

LUTY
Aby w Oceanii zatroszczono się o powołania kapłańskie i zakonne w służbie ewangelizacji w Kościołach lokalnych.

Strony