Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2010

01 paź 2010
ks. Ryszard Machnik SJ
 

Ogólna na październik:

Aby dzięki światłu Ewangelii w uniwersytetach katolickich można było doświadczać harmonijnego połączenia wiary i rozumu

Omówienie tej intencji wymaga rozważenia cech uczelni "katolickich" i odpowiedzi na pytanie, jaki ma być ich wkład w ewangelizacyjne dzieło Kościoła i wpływ na świadomość społeczną. Nie wystarczy kaplica, w której profesorowie i studenci mogliby uczestniczyć we Mszy Świętej. Aspekt religijny, liturgiczny oraz duszpasterska troska o docentów i studentów to część integralna łączenia wiary i rozumu. Jednak w niej ma swoje źródło równie ważny wymiar - podejmowanie mądrej walki o wprowadzanie w życie sprawiedliwości królestwa Bożego.

Ojciec święty chce, by uczelnie "katolickie" stały się miejscem wypracowywania kultury chrześcijańskiej, analizy współczesnej mentalności i ludzkich problemów, aby ukazywać "harmonijne łączenie wiary i rozumu". Misją tych uczelni jest kształtowanie rozumu oświeconego wiarą i dialog z naukami humanistycznymi, z myślą filozoficzną i ze światem artystów. Mają one uczyć reagowania na laicyzm i materializm, proponując wiarę rozumną i odpowiedzialną. Mają ukazywać przyczyny kryzysu i szukać jego rozwiązań.

Konieczna jest nasza modlitwa i ofiara, bo potrzeba uczelni wyróżniających się w pracy badawczej i w przygotowaniu młodych do budowania społeczeństwa, które byłoby zdolne stworzyć warunki godnego życia dla wszystkich. I nie może to być ideał istniejący tylko w marzeniach. Uczelnia "katolicka, nawiązując do wielowiekowej tradycji, ma uczyć wcielania w życie Ewangelii i miłości bliźniego". Przekaz chrześcijańskiej hierarchii wartości wymaga budzenia moralnego niepokoju i postawy non-konformizmu wobec konsumpcji. Uczelnia "katolicka" nie może pomijać milczeniem faktu, że tylko część ludzkości obfituje w dobra materialne. Nie wystarczy nawet, by ukazywała niesprawiedliwość i degradację moralną i naturalnego środowiska. Powinna mądrze ukazywać kierunek dążeń do zbudowania rzeczywistości bardziej ludzkiej.

 

Misyjna na październik:

Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego przyczyniły się do zrozumienia, że głoszenie Chrystusa to niezbywalna posługa Kościoła, pełniona dla dobra ludzkości.

Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w tym miesiącu, przypomina wiernym obowiązek współdziałania w głoszeniu Dobrej Nowiny. Papieskie Dzieło Krzewienia Wiary wzywa do takiego uczestnictwa w tegorocznych obchodach, by mogło zabrzmieć bardziej wyraziście wezwanie Zmartwychwstałego: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15).

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie realizowały to zadanie przez modlitwę (Dz 1,24; 6,2-4; Fil 4,6) i dzielenie się dobrem materialnym (1 Kor 16,1n; Rz 15,26-28; Gal 2,10; 2 Kor 8-9; Dz 24,17). Troszczono się o ducha ofiary i praktykę postu, aby konkretne działania były miłe Bogu. Dwadzieścia wieków istnienia Kościoła wypełniły bardzo różne sposoby odpowiedzi na polecenie Jezusa. Ich cechą wspólną było hojne dawanie siebie.

Wiek XIX nazwany został nawet "wiekiem misyjnym". Wtedy powstało Papieskie Dzieło Krzewienia Wiary(1822). W kwietniu 1926 członkowie Dzieła skierowali do papieża Piusa XI oficjalną prośbę: 1. O ustanowienie przedostatniej niedzieli października Dniem Modlitw za Misyjne Dzieło. 2. O wprowadzenie do Mszy św. tego dnia modlitwy w intencji Krzewienia Wiary. 3. O kazania, które w sposób szczególny uwzględniałyby misyjny charakter chrześcijańskiego powołania i zachęcały wiernych do członkostwa w Papieskim Dziele Krzewienia Wiary.

Światowy Dzień Misyjny jest rezultatem długiej drogi rozpoczętej właśnie w tamtym czasie. Obecnie ma on pełną akceptację biskupów i wiernych całego świata. Także członkowie AM, przekonani, że "głoszenie Chrystusa to niezbywalna posługa Kościoła, pełniona dla dobra ludzkości", mają okazję włączyć się wiernie w tę inicjatywę i podjąć modlitwę wstawienniczą w sprawie tak drogiej Ojcu Świętemu.

 

Warto odwiedzić