Jesteś niebem - 17 V 2015

16 Maj 2015
ks. Stanisław Biel SJ
 

Wniebowstąpienie Pańskie;
Ewangelia: Mk 16, 15-20

Wniebowstąpienie kieruje wzrok ku niebu. Każdy dzień zbliża do wiecznej szczęśliwości, do domu Ojca. Ale z drugiej strony niebo zaczyna się na ziemi.

Pięknie mówił Orygenes: Jesteś niebem i idziesz do nieba. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, im więcej w nas miłości i dzielenia się nią z bliźnimi, tym bliżej jesteśmy nieba i tym bardziej sami stajemy się niebem.

Wniebowstąpienie Pańskie jest radosnym świętem Chrystusa i naszym. Wspominamy dzień, w którym Jezus zakończył swoją misję na ziemi, otoczył Ojca chwałą, objawił światu Boga i Jego miłość i „przetarł nam drogę” do życia wiecznego. Odtąd uwielbiony i wywyższony zasiada po prawicy Boga. Zmartwychwstały Jezus towarzyszy nam jednak w ziemskiej wędrówce z „drugiego brzegu”. Jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Działa i prowadzi dalej swoje dzieło przez Ducha Świętego Pocieszyciela, a także przez znaki charyzmatyczne, o których pisze ewangelista Marek.

Zarówno charyzmat egzorcyzmów, jak i uzdrawiania czy mówienia językami (glosolalia) znane były w pierwotnym Kościele i towarzyszą działalności misyjnej dziś. Słowa Jezusa o nieszkodliwości wężów i trucizn mają sens alegoryczny. Wąż jest symbolem Szatana. Brać go do rąk, oznacza pokonywać zło, które jest bezsilne wobec mocy miłości i dobra płynącego od Jezusa. Słowa o piciu trucizny są z kolei obrazem pokonywania z odwagą wszystkich trudności (krytyki, odrzucenia, niezrozumienia przez innych, prześladowań...). Znaki Jezusa są „wizytówką ucznia”, który żyje w pokoju, głosi łagodność Ewangelii, proponuje współczucie, miłosierdzie, miłość, czyli wnosi w zagubiony często świat uśmiech nieba.

Czy mojemu świadectwu życia towarzyszy moc Jezusa, dzięki której „wypędzam złego ducha” (nienawiści, pychy, nieczystości) i „mówię nowymi językami” (życzliwości, współczucia, przebaczania, miłości)? Czy jestem dla innych niebem?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić