Nie bądźcie zazdrośni! - 27 IX 2015

26 wrz 2015
ks. Stanisław Groń SJ
 

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 9, 38-48.

Jezus życzył sobie, aby ci, którzy należą do Niego, odznaczali się otwartością serca i przyjmowali między siebie każdego, kto łączy z Jego imieniem swój bój ze złem.

Będąc Jego wyznawcami, nie możemy być zazdrośni, widząc sukcesy innych w czynieniu dobra! Nie jest niebezpieczny ten, kto wypędza diabła w imię Jezusa, bo każde zwycięstwo nad złem i Szatanem jest także Jezusowym zwycięstwem.

Ewangelia ostrzega przed zgorszeniem małych, którzy wierzą. Słowa wypowiedziane przez Jezusa są surowe, bowiem każde zgorszenie niszczy wiarę w sercu drugiego człowieka. Ale Pan mówi także o zgorszeniu, które rodzi się w nas i nie jest wywołane przez drugich, o ręce, nodze i oku jako sprawcach zgorszenia i powodach grzechu. Jezus pragnie nam uświadomić możliwość naszego upadku i łatwość wciągnięcia bliźniego do grzechu.

Trzeba uwalniać się od wszystkiego, co mogłoby stanowić przeszkodę w zjednoczeniu z Bogiem. A przeszkodą może być za każdym razem coś innego. Siła Jezusowych słów, a nawet ich twardość i niezrozumiałość musi nas poruszać! Powinniśmy ciągle „odcinać” swój egoizm, miłość własną i zawsze coś poświęcić, aby wzrastać duchowo. Czy wiem, co jest moją słabością, którą powinienem odciąć?

Każdy z nas w jakiejś mierze jest odpowiedzialny za szczęście lub nieszczęście swoje i bliźnich, za zbawienie lub potępienie.

Pomyślmy, czy nie jesteśmy zazdrośni i czy nie gorszymy innych. Czy nie stajemy się powodem grzechu dla bliźniego, gdy go do grzechu namawiamy, współdziałamy w złym, chwalimy cudze grzechy, przyzwalamy na nie i milczymy wobec nich? Nie grzeszmy, nie gorszmy innych, bądźmy dobrzy w imię Chrystusa.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ

Warto odwiedzić