W trosce o kobiety

27 lut 2021
ks. Stanisław Ziemiański SJ
 

Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z Niewiasty.
Ga 4, 4

1 stycznia 2020 roku, w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, papież Franciszek w homilii wypowiedział następujące słowa: Odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od kobiety. Kobiety są źródłem życia. Mimo to są stale obrażane, bite, gwałcone, zmuszane do prostytucji lub do unicestwiania życia w swoich łonach.

Każdy gwałt na kobiecie jest znieważeniem Boga, który „narodził się z niewiasty”. Ludzkość zawdzięcza swe zbawienie ciału niewiasty. Po tym, jak traktujemy ciało kobiety, poznajemy, na ile jesteśmy ludźmi. Jakże często ciało kobiece składa się w ofierze na ołtarzu bożka reklamy, zysku, pornografii; wykorzystuje się je jako przedmiot użycia. Koniecznie trzeba je wyzwolić z niewoli konsumizmu, trzeba je otoczyć szacunkiem i czcią. Jest ono bowiem najszlachetniejszym ciałem we wszechświecie. W nim się poczęła i na świat przyszła zbawcza miłość.

Dzisiaj gardzi się także macierzyństwem, ponieważ za jedynie wartościowy postęp uważa się postęp ekonomiczny. Tymczasem właściwą rolą kobiety jest troska o życie. Natura kobiety świadczy o tym, że sens życia nie polega na stałym wzroście produkcji, lecz na otaczaniu opieką tego, co istnieje. Z Niewiasty zrodził się Książę pokoju. Niewiasta jest źródłem i pośredniczką pokoju. Powinna więc brać udział w procesie podejmowania decyzji. Gdy bowiem pozwoli się kobietom na działanie według ich chryzmatu, świat będzie się cieszył zgodą i pokojem.

Bardzo jasno wyraził się papież Franciszek na ten temat w krótkim spojrzeniu na dzisiejszą rzeczywistość w Posynodalnej adhortacji apostolskiej: Amoris laetitia (nr 54). Zauważa on pewien postęp w uznawaniu praw kobiet i ich udziału w sprawach publicznych, lecz podkreśla również występowanie haniebnej przemocy wobec kobiet, złe ich traktowanie w rodzinie, różne formy uzależnienia, nierówność w dostępie do godnego zatrudnienia oraz do odpowiedzialnych stanowisk. Papież wskazuje także na instrumentalizację i komercjalizację kobiecego ciała we współczesnych środkach społecznego przekazu.

z języka niemieckiego
tłumaczył ks. Stanisław Ziemiański SJ

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić